poniedziałek , 20 maja 2024

Modlitwa za Ojczyznę i poświęcenie pomnika

W kościele pw. św. Jakuba Apostoła 19 lutego odbyła się comiesięczna Msza św. za Ojczyznę przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli. Lutowej modlitwie przewodniczył bp Tadeusz Lityński, który po liturgii poświęcił Pomnik Pamięć i Tożsamość.

GALERIA ZDJĘĆ: TUTAJ

Pomnik, jak podkreśla proboszcz ks. Piotr Grabowski, to przede wszystkim wynik zabiegów tutejszego Towarzystwa Patriotycznego Szczerbiec i parafian. – Pomnik znajduje się między kościołem a ratuszem, aby podkreślić, że za pamięć i tożsamość odpowiedzialny jest każdy z nas – tłumaczy proboszcz.

Biskup w homilii zauważył, że nazwa pomnika nawiązuje do Encykliki Jana Pawła II, ale także do szeregu wypowiedzi w licznych homiliach i katechezach przesiąkniętych nutą miłości do Kościoła i Ojczyzny. – Dzisiejsze wydarzenie zachęca nas do refleksji historycznej odwołującej się do naszych korzeni – mówił biskup.

– Dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie. Bardzo trudne, a może wręcz niemożliwe, wydają się wszelkie próby oderwania katolickości od polskości. Nie udało się to ani komunistom, ani obecnym nurtom sekularyzacyjnym, usiłującym na siłę zeświecczyć Polskę. I dzisiaj przywołując te papieskie słowa „Pamięć i Tożsamość”, pragniemy zauważyć, że papież Polak nie tylko przyczynił się do odnowy oblicza naszej ojczyzny, ale też do zmiany funkcjonowania wszystkich państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ojciec Święty uważał, że to właśnie naród stanowi ten podstawowy grunt, na którym dopiero może, choć nie musi, zrodzić się państwo, jako instytucja wtórna – dodał.

Kaznodzieja przypomniał zebranym o najważniejszym powołaniu człowieka wierzącego do świętości. – To bardzo ważne wezwanie dla nas, kiedy dziś wspólnie modlimy się w intencji naszej Ojczyzny – Ojczyzny tak bardzo podzielonej, gdy niestety granice podziałów wielokrotnie przebiegają także w naszych rodzinach – zauważył biskup.

– Potrzeba dziś nam uwierzyć, jakim powołaniem Bóg obdarzył nas, jako rodzinę Kościoła – rodzinę z jednej strony nieidealną, bo naznaczoną słabościami, grzechem, ale z drugiej strony rodzinę, w której Bóg zapragnął zamieszkać. To, co nas różni będzie zawsze, ale by odnaleźć wspólny język, wznieść się ponad podziałami, potrzeba dziś zobaczyć siebie w tym zaproszeniu: „Bądźcie świętymi!”. Tylko widząc wspólny cel i co ważniejsze, widząc towarzyszącego nam w tym Boga uwierzymy, że jedność jest możliwa nie tyle naszymi, ludzkimi wysiłkami, ale Jego łaską! – dodał.

Na obelisku znajduje się Orzeł Piastowski i m.in. słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na teraźniejszość i nie ma prawa do przyszłości”.

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content