poniedziałek , 10 czerwca 2024
Fot. Krzysztof Król /Foto Gość

Msza Krzyżma w katedrze

W Wielki Czwartek w kościele katedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. bp Tadeusz Lityński przewodniczył Mszy św., podczas której zostało poświęcone święte krzyżmo oraz olej chorych i olej katechumenów.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

W tym roku, ze względu na stan epidemii, do koncelebrowania tej Eucharystii zostanie zaproszone jedynie niewielkie grono duchownych.

W homilii biskup zauważył, że czas pandemii wzywa kapłanów do tego, by rozpalić w sobie na nowo Moc Ducha, którą otrzymali w chwili święceń! – Potrzeba pozwolić, aby Duch Święty swoją siłą mógł nas przemieniać, wyznaczać kierunek w którym mamy podążać w Chrystusowym Kościele, a to zawsze rozpoczyna się od naszego, kapłańskiego nawrócenia, kapłańskiej modlitwy wiernej liturgii godzin i praktyce sakramentalnej spowiedzi, ale także praktykowaniu modlitwy różańcowej. Uświadamiamy sobie, że my sami i nasi bracia nie zawsze byliśmy wierni. Może nieraz zabrakło wrażliwości wobec potrzebujących pomocy duchowej i materialnej. Mamy na sumieniu wiele przewinień i odejść od wierności Ewangelii. Bólem napełniają nas informacje o kapłańskiej przemocy wobec najsłabszych. Powinniśmy powiedzieć wobec siebie i wobec naszych wiernych również: kapłańskie przepraszam i żałuję – podkreślił pasterz diecezji.

– Ludzie wymagają od nas tego, o czym pisze św. Jan w tym czytaniu, by wskazywać, że Bóg wchodzi realnie w nasz świat z łaską i pokojem. By wskazywać jednak te miejsca wiernym, potrzeba samemu odkryć, jak Bóg wchodzi w nasze życie! Wielki czwartek jest zawsze doskonałą okazję by usłyszeć Jego głos mówiący do nas: nie bój się! „Wystarczy Ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” – dodał.

Sprawowanie Mszy Krzyżma uważa się za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa, a wspólna koncelebracja tej liturgii ukazuje w szczególny sposób jedność prezbiterów ze swoim biskupem. Wszyscy obecni na niej duchowni odnawiają również zobowiązania podjęte w momencie przyjmowania święceń kapłańskich.

Oleje, które zostały poświęcone w Wielki Czwartek rano, to święte krzyżmo, olej chorych i olej katechumenów. Krzyżma używa się podczas sprawowania sakramentu chrztu i bierzmowania oraz przy święceniach biskupich i kapłańskich. Olej chorych służy do udzielania sakramentu namaszczenia chorych. Natomiast olejem katechumenów namaszcza się kandydatów przygotowujących się do przyjęcia chrztu.

Poświęcone w Gorzowie Wlkp. oleje dotrą później do wszystkich parafii za pośrednictwem dziekanów.

Wieki Czwartek, dzień ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, jest też zwykle okazją do uhonorowania przez biskupa diecezjalnego kapłanów w uznaniu ich zasług dla Kościoła lokalnego. Tak było również i w tym roku w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Kanonikiem gremialnym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi został mianowany:

– Ks. Ryszard Grabarski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie.

Kanonikami honorowymi Gorzowskiej Kapituły Katedralnej zostali mianowani:

– Ks. Mariusz Jagielski, rektor Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego,
– Ks. Sławomir Przychodny, proboszcz parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie.

Kanonikami honorowymi Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi zostali mianowani:

– Ks. Dariusz Ludwikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie,
– Ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i dyrektor Diecezjalnego Domu Księży Emerytów,
– Ks. Adrian Put, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze,
– Ks. Andrzej Szkwarek, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie.

Odznaczeni tytułem kanonika R. M. zostali:

– Ks. Leszek Białuga, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Tuplicach,
– Ks. Paweł Bryk, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy i pw. Narodzenia NMP w Chotkowie,
– Ks. Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia,
– Ks. Ireneusz Mastej, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Ługach,
– Ks. Zbigniew Nidecki, proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Chlebowie,
– Ks. Leszek Okpisz, proboszcz parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Serbach,
– Ks. Andrzej Skoblicki, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie,
– Ks. Grzegorz Słapek, proboszcz parafii pw. św. Elżbiety Portugalskiej w Pławiu.

Kanonicy gremialni i honorowi tworzą kapituły przy głównych kościołach diecezji, kapłani odznaczeni tytułem kanonika R.M. (z łac. Rochettum et Mantolettum) mają przywilej noszenia rokiety (rodzaj komży) i mantoletu (peleryny).

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content