Nabożeństwo ekumeniczne w Paradyżu

Z okazji trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 24 stycznia odbyło się polsko-niemieckie nabożeństwo ekumeniczne.

Nabożeństwu przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu – ks. Dariusz Mazurkiewicz, a kazanie wygłosił superintendent Frank Schürer-Behrmann z Frankfurtu nad Odrą. – Droga wspólnoto w Paradyżu, bardzo dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w dzisiejszym nabożeństwie. To dla mnie szczególny moment. Wprawdzie zostałem ponad 52 lata temu ochrzczony w Kościele ewangelickim, jednak mój ojciec i moi dziadkowie byli wyznania rzymskokatolickiego – mówił superintendent Frank Schürer-Behrmann.

– W związku z tym, nigdy nie odbierałem Kościoła rzymskokatolickiego jako coś obcego, tylko jako część mojego pochodzenia. Od ponad 13 lat mieszkam niedaleko granicy polsko-niemieckiej wespół z ewangelikami, katolikami oraz przedstawicielami innych Kościołów po obu stronach rzeki. Czymś wyjątkowym dla mnie jest to, że razem z Wami, w tym miejscu, mogę pochylić się nad tematem jedności Kościoła i naszej wspólnej misji. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan to nabożeństwo motywuje mnie osobiście do refleksji nad tym, w czym możemy wspólnie dziękować Bogu za Jego moc i jak możemy na nią odpowiedzieć – dodał.

Ze strony polskiej w nabożeństwie wzięli uddział: pastor Dariusz Chudzik ze Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gorzowie Wlkp., ks. Dariusz Lik – z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze, prof. dr hab. Paweł Leszczyński – przedstawiciel parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Gorzowie Wlkp. i ks. dr Rafał Mocny duszpasterz akademicki ze Słubic. Natomiast z Frankfurtu nad Odrą przyjechali: Frank Schürer-Behrmann – superintendent Ewangelickiego Kościoła Oderland-Spree, dr Justus Werdin – referent od spraw europy wschodniej i ekumenizmu ponadgranicznego, Christoph Bruckhoff – emerytowany superintendent ewangelickiego Kościoła Oderland-Spree, Michael Wohlrab – ewangelicki duszpasterz akademicki, Gabriele Neumann – pani proboszcz ewangelickiej parafii, pastor Andreas Schmidtke – z Kościołą Adwentystów Dnia Siódmego, pan Manfred Schutz z Europejskiego Centrum Ekumenicznego. Oczywiście nie zabrakło ks. Tadeusza Kuźmickiego – referenta ds. Ekumenizmu diecezji zielonogórsko-gorzowskiego.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content