Ołtarz adoracji przy kościele Ducha Świętego w Zielonej Górze

Bp Tadeusz Lityński 21 stycznia poświęcił ołtarz adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Rokitniańskiej przy kościele Ducha Świętego.

Poświęcenie poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. – Tam, gdzie jest Kościół, tam jest Eucharystia czyli zamieszkanie Boga pośród swojego ludu. Czego dowodem jest tabernakulum – mówił pasterz diecezji w homilii i kontynuował: – Miłość karmi się obecnością, rozwija się dzięki obecności i poprzez obecność. Eucharystia pojęta jako zbawcze obecność we wspólnocie wiernych, jako jej pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Adoracja Najświętszego Sakramentu staje się niewyczerpanym źródłem świętości Kościoła.

Ołtarz to dziękczynienie za dar niepodległości w roku 100. rocznicy jej odzyskania przez Polskę. – W roku jubileuszowym oprócz dziękowania za walkę o niepodległości w przeszłości nie można zapomnieć o trosce o przyszłość Ojczyzny. Jak pokazuje historia niepodległość może zostać utracona. Musimy zrozumieć, że modlitwą w intencji naszej Ojczyzny także budujemy naszą niepodległość i budujemy naszą przyszłość – podkreślił pasterz diecezji.

Twórcą ołtarza noszącego nazwę „Dar Miłości i Pokoju” jest gdański artysta Mariusz Drapikowski. – Tematem głównym tego ołtarza jest Całun Turyński, który jest nie tylko świadkiem męki, cierpienia i ofiary Chrystusa, ale również świadectwem zmartwychwstania. W tym ołtarzu znajduje się również współcierpiąca Matka Boża, która wskazuje swym gestem ręki na Eucharystię – wyjaśnia autor.

Powstanie ołtarza, jak podkreśla proboszcz ks. Andrzej Ignatowicz, to pokłosie peregrynacji ołtarza „Światło Pojednania i Pokoju”, który był używany podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. – Ksiądz bp Tadeusz Lityński zaproponował, aby w Zielonej Górze było to szczególne miejsce modlitwy za Ojczyznę – wyjaśnia proboszcz.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content