Obrady Rady Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

W Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu 29 października 2016 r. obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Po Mszy św. w kościele seminaryjnym zebrani spotkali się z Biskupem Diecezjalnym Tadeuszem Lityńskim, który w swoim słowie zachęcał do działania w myśl hasła „Idźcie i głoście”, wyznaczonego przez Konferencję Episkopatu Polski jako program pracy duszpasterskiej w roku 2016/2017. Ksiądz Biskup przekazał też bieżące informacje z życia Kościoła w naszej diecezji. Następnie, po słowie asystenta DIAK ks. Zbigniewa Samociaka, głos zabrała prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (KIAK) Urszuli Furtak, będącej jednocześnie prezes DIAK, która przybliżyła działania AK na poziomie krajowym. W czasie obrad podsumowano najważniejsze wydarzenia mijającego roku, w które włączyła AK. Były to między innymi: uroczystość 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu, pielgrzymka AK na Jasną Górę, diecezjalne obchody rocznicy Chrztu Polski w Międzyrzeczu, konferencja w Zielonej Górze „Kochamy każde dziecko”, organizacja Dnia Papieskiego na przykładzie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry czy udział delegacji AK w Pielgrzymce Narodowej do Rzymu. Członkowie Rady zostali poinformowani o rozwoju Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, którego organem prowadzącym, na prośbę Biskupa Diecezjalnego, jest Akcja Katolicka. Mijający rok był dla AK rokiem niezwykle bogatym w różne przeżycia i wydarzenia. Wyjątkowym jednak było powierzenie przez Konferencję Episkopatu Polski funkcji prezesa KIAK osobie wywodzącej się z naszej diecezji.

Podczas Rady przejęto plan pracy stowarzyszenia na następny rok z uwzględnieniem kościelnych wydarzeń diecezjalnych i krajowych. W naszej Diecezji wiele oddziałów AK działa w sposób bardzo dobry, ale dyskutowano również nad rozwinięciem działalności słabszych oddziałów, który możliwy jest tylko i wyłącznie we współpracy z księżmi proboszczami.

Członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content