Paradyskie seminarium zaprasza kandydatów do kapłaństwa

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu zaprasza kandydatów do kapłaństwa na pierwszy rok formacji i studiów.

WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PARADYŻU W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, uprzejmie informuje, że kandydaci do kapłaństwa na pierwszy rok formacji i studiów będą przyjmowani według następujących zasad:

Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Paradyżu na rozmowę wstępną z księdzem rektorem w terminie do 20 września br. (osoby zdające w tym roku egzamin maturalny zgłaszają się po otrzymaniu wyników) przedstawiając następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie),
 • podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński (na formularzu ze strony internetowej US),
 • świadectwo maturalne (oryginał),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał),
 • metrykę chrztu św. (z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.),
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej,
 • świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinię od katechety,
 • świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD,
 • 5 fotografii (zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (do wglądu).

Przed przyjazdem do Seminarium należy dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie: www.kandydaci.usz.edu.pl. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.

Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach od 21 do 29 września Paradyżu.

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu Gościkowo 3, 66-200 ŚWIEBODZIN, tel.: 68 / 381-10-21; 68 / 382-08-87 www.paradisus.pl.

(Zdjęcie: ks. Marcin Sierwuk /Gość Niedzielny)

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content