Paradyż nowym Pomnikiem Historii

Prezydent RP Andrzej Duda 23 listopada, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, uznał pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie – Paradyżu za jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce.

Na podstawie prezydenckiego rozporządzenia z 22 listopada 2017 r. paradyski klasztor podlega szczególnej ochronie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe – materialne i niematerialne – oraz ze względu na autentyczność substancji szczególnie ważnego ośrodka kultu religijnego i myśli teologicznej, utrwalającego przez setki lat polskość na historycznym zachodnim pograniczu Rzeczypospolitej.

Oprócz pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu na listę Pomników Historii Prezydent Andrzej Duda włączył: Gdańsk – Oliwę, zespół pocystersko-katedralny, Kielce – dawny Pałac Biskupów i Katedrę, zespół cerkiewny w Radrużu, kościół parafialny pw. św. Michała w Szalowej, zespół tężni i warzelni soli z Parkiem Tężniowym oraz Parkiem Zdrojowym w Ciechocinku, zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły w Grudziądzu, stadninę koni w Janowie Podlaskim, Kopiec Kościuszki z otoczeniem w Krakowie, zespół pałacowo – ogrodowy i ogród sentymentalno – romantyczny w Nieborowie i Arkadii, Sandomierz, historyczny zespół architektoniczno- krajobrazowy, oraz rozszerzono istniejący już Pomnik Historii „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego o założenie Archikatedry p.w. Chrystusa Króla, obecna nazwa brzmi: „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny”.

– O wielkiej części tych obiektów można mówić, że mają charakter eklektyczny – dlatego że powstały w swojej pierwotnej formie przed wieloma wiekami i trwając przez wieki, ulegały wielokrotnej modernizacji, czyli dostosowania do aktualnych trendów architektonicznych, do aktualnej mody panującej w danej epoce. A więc noszą na sobie ślady wielu epok. Są wielkim świadectwem naszej historii, tradycji, w wielu przypadkach – rozwoju architektury światowej i są na pewno powodem do naszej wielkiej dumy – mówił Andrzej Duda. Prezydent podkreślił jednocześnie, że nowe Pomniki Historii są bardzo ważnymi obiektami, mającymi dla historii i kultury Polski ogromne znaczenie, wyrażając jednocześnie nadzieję, że w 2018 r. będzie 100 pomników na liście, a w dalekiej przyszłości może nawet 1000.

Ze strony diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i województwa lubuskiego w uroczystości wzięli udział m.in.: bp Tadeusz Lityński, ks. Dariusz Mazurkiewicz, rektor Z-G WSD w Gościkowie – Paradyżu, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Barbara Bielenis-Kopeć, lubuski wojewódzki konserwator zabytków i Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Warto przypomnieć, że oprócz Paradyża na prezydenckiej liście 81 Pomników Historii znajdują się: wpisany 15 maja 2017 r. kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku oraz poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu wpisany 28 lutego 2011 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ks. Marcin Siewruk
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content