niedziela , 23 czerwca 2024

Polsko-niemieckie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

– Każdy z nas, według naszej kompetencji i funkcji, jest zobowiązany tak się zaangażować, aby II wojna światowa więcej się nie powtórzyła – mówił 1 września w Berlinie bp Tadeusz Lityński.

W kościele pw. św. Józefa w Berlinie 1 września odbyła się polsko-niemiecka Msza pontyfikalna. Archidiecezja berlińska i Polska Misja Katolicka włączyły się w ten sposób w upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Mszy przewodniczył arcybiskup Berlina Heiner Koch, a bp Tadeusz Lityński wygłosił homilię, w której odwołał się do konstytucji polskiej i niemieckiej. – Nasze obie konstytucje powołują się więc na godność człowieka. Tę godność wywodzą ludzie, mówiąc teologicznie, ze szczególnej relacji z Bogiem. Pierwszy opis stworzenia uczy nas, że jesteśmy obrazem Boga i jesteśmy do niego podobni. Naturalnie jest tu mowa o wszystkich ludziach. Każdy z nas na ziemi posiada ten niczym niezasłużony dar. Czy można ten obraz Boga utracić? Innymi słowy: czy można utracić tę godność? – mówił w homilii bp Lityński.

Pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zauważył, że chrześcijaństwo odpowiada na to pytanie jednoznacznie. – Nie, gdyż nasza wiara odrzuca wartościowanie ludzkiego życia, a rozróżnieniu pomiędzy wartościowym i mniej wartościowym życiem należy się sprzeciwić. Chrześcijaństwo przejęło mianowicie ideę osobowości człowieka z żydowskiej, greckiej i rzymskiej terminologii i z podstaw filozoficznych tych kultur na podstawie dyskusji na temat natury Chrystusa i jego bytu osobowego i w ten sposób wniosło wiele do ogólnego rozumienia człowieka – podkreślił biskup.

– Chrześcijaństwo podkreśla do tego, że prawdziwego i pełnego obrazu człowieka nie można rozpoznać bez pryzmatu Boga. Dlatego należy zauważyć, że w preambule do konstytucji obu naszych krajów wymiar ten jest zaznaczony, a zwłaszcza została dostrzeżona odpowiedzialność przed Bogiem – dodał.

Hierarcha podkreślił, że te dobre i mądre słowa z konstytucji, deklaracji i stanowisk obu narodów nie mogą pozostać puste i wszyscy musimy nad wprowadzaniem ich w życie. – Każdy z nas, według naszej kompetencji i funkcji, jest zobowiązany tak się zaangażować, aby II wojna światowa się nie powtórzyła – podkreślił zdecydowanie.

Wspólną modlitwę o pokój i za ofiary wojny poprzedziło forum dyskusyjne, które odbyło się 30 sierpnia.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content