Polsko-niemieckie obchody 900-lecia powołania diecezji lubuskiej

W kościele w Ośnie Lubuskim 11 maja odbyły się główne uroczystości z okazji 900-lecia powołania diecezji lubuskiej. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył arcybiskup i metropolita gnieźnieńskiego Wojciech Polak, Prymasa Polski, a wspólnie z nim modlili się biskupi z Polski i Niemiec.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Biskupstwo lubuskie zostało założone przez Bolesława Krzywoustego oraz legata papieskiego Idziego w 1124 roku i należało do metropolii gnieźnieńskiej. Diecezja lubuska zakończyła swoje istnienie ok. 1556 w wyniku protestantyzacji ziemi lubuskiej. Po II wojnie światowej dawne terytorium diecezji zostało podzielone wzdłuż Odry. Dziś jej wschodnia częśc należy do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a zachodnia do archidiecezji berlińskiej.

Na wstępie do Mszy św. bp Tadeusz Lityński, że jubileusz to okazja do budowania jedności i braterstwa pomimo różnic narodowych, kulturowych i doświadczeń historycznych. – Dzisiaj pragniemy naszą modlitwą wypowiedzieć Bogu dziękczynienie za modlitwę i świadectwa ewangelicznego życia diecezji lubuskiej, której trwałe ślady odkrywamy i korzystamy do dzisiaj, chociażby, gdy zanosimy modlitwę w tej pięknej świątyni, wokół której skupiony był największy dekanat ówczesnej diecezji – przypomniał bp Lityński. – To właśnie tutaj przez minione wieki realizowany był proces zakorzeniania mieszkańców w Jezusie Chrystusie przez osobę Zbawiciela – dodał.

W uroczystościach wzięli udział również: abp Heiner Koch z Berlina, bp Wolfgang Ipolt z Görlitz, bp Jan Kopiec z Gliwic, bp Henryk Wejman ze Szczecina, bp Zbigniew Zieliński z Koszalina, bp Krzysztof Zadarko z Koszalina oraz biskupi diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: bp Tadeusz Lityński, bp senior Paweł Socha i bp pomocniczy Adrian Put.

Przeżywany jubileusz, jak podkreślił Prymas Polski, to dobra okazja, aby dziękować Bogu za korzenie, które wciąż dają soki do wzrostu. – Jubileusz jest też wezwaniem, aby dziękując za Kościół, który wspólnie stanowimy, który nas gromadzi i jednoczy podejmować wciąż na nowo misję ewangelizacyjną – podkreślił prymas. – Kościół nie żyje z siebie i dla siebie. Kościół nie istnieje tylko dla siebie samego, nie jest punktem dotarcia, ale musi odsyłać poza siebie, ku górze. Jest posłany, aby wszystkim ludziom tej ziemi nieść Chrystusa i Jego Ewangelię – dodał.

Na zakończenie uroczystości odczytano okolicznościowy list nadesłany przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, który podkreślił, że utworzenie diecezji lubuskiej zapisało się w najstarszych dziejach chrześcijaństwa na ziemiach polskich i początkach naszej państwowości. „Historia diecezji i w czasach najdawniejszych i w najnowszych niczym w zwierciadle odbija złożone losy naszego narodu” – czytamy w liście.

Głos zabrał także arcybiskup Berlina – Heiner Koch, który zauważył, że dawna diecezja lubuska w swoich konturach ma kształt serca ze wschodnią i zachodnią komorą. – Diecezja lubuska jest jak to historyczne serce, powiedziałbym, którego puls do dziś można wyczuć w żyłach naszych diecezji – podkreślił arcybiskup. – W historii Polski i Niemiec zawsze dzieliła nas wina, tak wiele winy, a zwłaszcza po stronie niemieckiej. Ale cud pojednania dokonał się i nadal dokonuje w przeszłości i teraźniejszości – dodał.

Arcybiskup ofiarował bp Tadeuszowi Lityńskiemu święcę, która przedstawia herby dwóch diecezji: zielonogórsko-gorzowskiej i berlińskiej. Zaprojektowały ją siostry z Karmelu Maria Regina Martyrum w Berlinie. – Haki do łodzi w naszych herbach przypominają o męczeństwie świętego Wojciecha. W rzeczywistości mają one jednak zupełnie inny cel. Na przykład haki do łodzi ułatwiają ocenę płycizn w mętnej wodzie. Bezpieczeństwo i orientacja to same korzyści. Niech św. Wojciech będzie niezawodnym przewodnikiem w naszych czasach, które charakteryzują się zawirowaniami – podkreślił abp Koch.

Na zakończenie uroczystości bp Tadeusz Lityński wręczył Prymasowi Polski, arcybiskupowi Berlina, a także biskupowi z Görlitz okolicznościową pamiątkę. To specjalnie przygotowany na tę okazje most z trzema przęsłami symbolizujące cnoty teologalne: wiarę, nadzieję i miłość. – Choć w historii, także tej najnowszej – dramatu II wojny światowej – wiele mostów na Odrze zostało zniszczonych, to jednak przez dziewięć wieków te dwa brzegi łączy most Boży – oparty na wartościach niezniszczalnych, którymi są właśnie wiara, nadzieja i miłość! – podkreślił na zakończenie bp Lityński. – Taki testament pozostawiła dla nas diecezja lubuska, w taki sposób marzy ciągle o nas Bóg i wie, że to marzenie jest możliwie przy współpracy z Jego łaską! – dodał.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, wojewódzkich, parlamentarnych, a także służb mundurowych. Nie zabrakło pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli instytucji publicznych, stowarzyszeń, wspólnot i różnorakich grup, a także mieszkańców niemal całej diecezji.

Po Mszy św. odbył się jarmark lubuski, którego zwieńczeniem był koncert zespołu „Siewcy Lednicy”. Natomiast wspólną modlitwę poprzedził wykład historyczny „900. rocznica powstania biskupstwa lubuskiego” dr. Marka Golemskiego oraz koncert „Monodia Caelestis” pod kierownictwem prof. Susi Ferfoglia z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Przygotowaniem obchodów jubileuszowych zajął się komitet organizacyjny ustanowiony w czerwcu ubiegłego roku przez bp. Tadeusza Lityńskiego. Na czele tego gremium był proboszcz parafii w Ośnie Lubuskim, ks. kan. Piotr Grabowski.

Przygotowania do tej ważnej rocznicy zainaugurowano już 25 lipca ubiegłego roku podczas odpustu parafialnego w Ośnie Lubuskim. Natomiast jesienią odbyła się okolicznościowa sesja naukowa w Sali Rajców. Komitet organizacyjny przygotował również inne inicjatywy o charakterze naukowym i popularyzatorskim oraz religijnym i kulturalnym.

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content