Święcenia diakońskie w roku 2023

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze bp Adrian Put udzieli święceń diakonatu alumnom Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Święcenia diakonatu otrzymają: Jakub Błażyński z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu oraz Jakub Cieplak z Parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie. Obaj za kilka tygodni ukończą piąty, przedostatni rok studiów seminaryjnych. Jako diakoni będą jeszcze przez rok kontynuować formację w seminarium przygotowując się do święceń kapłańskich, które otrzymają w przyszłym roku.

Obrzęd święceń diakonatu ma miejsce podczas mszy św. Rozpocznie się on po odczytaniu Ewangelii od przedstawienia kandydatów zgromadzonym wiernym. Następnie, po wysłuchaniu homilii biskupa, kandydaci wyrażą publicznie wolę przyjęcia święceń oraz związanych z nimi zadań i wymagań, w tym obowiązku dozgonnego życia w celibacie. Przyrzekną również cześć i posłuszeństwo swojemu biskupowi. Następnie – podczas gdy kandydaci będą leżeć krzyżem – zgromadzeni wierni odśpiewają litanię do wszystkich świętych. Po litanii dokona się istotny obrzęd święceń: biskup w milczeniu włoży ręce na głowę kandydatów oraz odmówi specjalną modlitwę. Po jej zakończeniu nowo wyświęceni diakoni otrzymają właściwy sobie strój liturgiczny, czyli stułę noszoną na lewym ramieniu oraz dalmatykę (wierzchnią szatę z rękawami). W stroju diakońskim podejdą do biskupa, który wręczy im księgę Ewangelii i udzieli pocałunku pokoju.

Sakrament święceń został ustanowiony przez Chrystusa, który uczynił Apostołów i ich następców, czyli biskupów, uczestnikami swojej własnej misji. Z kolei biskupi zadania swego urzędu przekazali w różnym stopniu innym członkom Kościoła. Dlatego już od czasów starożytnych urząd kościelny sprawowany jest w trzech odrębnych stopniach przez biskupów, prezbiterów i diakonów. Diakoni znajdują się na najniższym szczeblu hierarchii. W jedności z biskupem i jego prezbiterium wypełniają oni swoją posługę w liturgii, głoszeniu słowa Bożego i dziełach miłości. Diakoni odczytują Ewangelię podczas mszy św. i usługują przy ołtarzu. Mają prawo rozdzielać wiernym komunię św. Mogą głosić kazania, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństw, przewodniczyć modlitwom i prowadzić pogrzeby. Diakoni, którzy przygotowują się do przyjęcia święceń kapłańskich, zobowiązani są do zachowywania celibatu.

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content