poniedziałek , 17 czerwca 2024

Poprzednicy nowego biskupa – ASPEKTY

Nowy biskup naszej diecezji Tadeusz Lityński będzie jedenastym rządcą administracji kościelnej na naszych terenach od czasów powojennych. Oto krótkie przedstawienie jego poprzedników.

Zanim w ogóle powstała Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, nasze tereny pod II wojnie światowej przynależały do Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej (1945-51). W latach 1951-67 byliśmy Ordynariatem Gorzowskim, a następnie Administracją Apostolską Gorzowską ad nutum Sanctae Sedi (lata 1967-72). Diecezja Gorzowska powstała w 1972 r. i istniała dwadzieścia lat. 25 marca 1992 r. papież Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” ustanowił Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską.

Pierwszym (i jedynym) administratorem Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. był ks. dr Edmund Nowicki, który od podstaw zorganizował kurię i sąd duchowny w Gorzowie Wielkopolskim, a także diecezjalną Caritas, założył też m.in. Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie oraz Konwikt Biskupi we Wschowie.

Za czasów Ordynariatu Gorzowskiego wikariuszami kapitulnymi byli ks. prał. Tadeusz Załuczowski, który erygował 132 nowe parafie (lata 1951-52) oraz ks. prał. Zygmunt Szelążek (1952-56), z którego inicjatywy powstało seminarium duchowne w Gościkowie – Paradyżu. W roku 1956 biskupem Ordynariatu Gorzowskiego został bp Teodor Bensch (m.in. wznowił wydawanie Gorzowskich Wiadomości Kościelnych i organizował duszpasterstwo głuchoniemych), a po jego śmierci w 1958 r. wikariuszem kapitulnym został ks. prał. Józef Michalski.

Do tej pory najdłużej naszymi terenami opiekował się bp Wilhelm Pluta, który był kolejno: biskupem Ordynariatu Gorzowskiego (1958-67), biskupem Administracji Apostolskiej Gorzowskiej ad nutum Sanctae Sedis (1967-72) oraz biskupem Diecezji Gorzowskiej (1972 -86).

W roku 1986 funkcję administratora diecezjalnego pełnił bp Paweł Socha. Następnie w latach 1986-92 biskupem Diecezji Gorzowskiej został bp Józef Michalik (od 1993 r. biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej). W roku 1993 r. administratorem diecezjalnym ponownie został bp Paweł Socha.

W latach 1993–2007 ordynariuszem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej był bp Adam Dyczkowski, zaś jego następcą został bp Stefan Regmunt (2007-2015).

Katarzyna Jaskólska
Foto: Piotr Jaskólski

aspekty_baner_og

Sprawdź także

Komunikat Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego do wiernych przed uroczystością Odpustu ku czci NMP z Rokitna

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, Przed kilkoma tygodniami świętowaliśmy w Ośnie Lubuskim dziewięćsetną rocznicę utworzenia …

Skip to content