Promocja nowych lektorów w Rokitnie

– Nas wszystkich: młodszych i starszych kształtuje i rzeźbi Słowo Boże, to Ono nas uczy, jak żyć – powiedział bp Tadeusz Lityński, który pobłogosławił 41 ministrantów do posługi lektora. Uroczystość odbyła się 25 września w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

Biskup w homilii podkreślił, że w perspektywie Słowa Bożego możemy odkryć wartość naszego życia i rozpoznać, jakie jest nasze powołanie. – Będziecie dziś włączeni w posługę lektoratu. Posługa, jak samo słowo wskazuje, jest byciem dla drugiego człowieka, bo tylko w darze z siebie, swojego czasu, swoich talentów, odkrywamy dobro. Biblia ukazuje nam szereg spotkań Boga z ludźmi, którzy szukali sensu swojego życia. Dopiero, gdy doświadczali realnego spotkania z Bożą miłością potrafili odkryć również piękno swojego życia, choć grzesznego, to jednak przeznaczonego do zbawienia – mówił duchowny.

– Posługa lektoratu jest momentem, w którym Kościół w wasze ręce, w wasze serce, w wasze usta powierza Słowo Boga. Będziecie je czytać, aby inni mogli usłyszeć o miłości Boga, bo jak podkreślał św. Paweł: „Wiara rodzi się z tego, co słyszymy”. To słowo ma być jednak najpierw darem dla was samych, byście okrywali kim jest Jezus, kim chce być dla Was. Nie chodzi tylko o to, by znać treść Pisma św., ale by przede wszystkim nim żyć! Pismo można zrozumieć tylko wtedy, gdy się nim żyje! Słowo, które będziecie czytać, ma stać się dla nas sakramentem, czyli widzialnym i skutecznym znakiem Bożej łaski. Ma ono was i tych, którzy będą was słuchać, przemieniać, prowadzić do spotkania z żywym Bogiem – kontynuował.

Pasterz diecezji przypomniał kandydatom, że są zaproszeni do tego, aby poprzez czytanie Słowa Bożego jeszcze lepiej poznać Chrystusa, ale też pomóc innym poznawać Jezusa i Jego wolę. – Nas wszystkich: młodszych i starszych kształtuje i rzeźbi Słowo Boże, to Ono nas uczy, jak żyć. Jeżeli traktujemy je poważnie, nie tylko czytając, ale też słuchając Je i przyjmując do serca, wówczas niemalże automatycznie uczymy się tego, co najważniejsze, uczymy się odróżniać dobro od zła – mówił biskup.

Na koniec bp Lityński przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Wasza służba nie powinna się ograniczać tylko do świątyni; musi ona promieniować na otoczenie, w którym żyjecie na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem, kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie”. – A zatem służmy Jezusowi we wspólnocie Kościoła i przy Ołtarzu, ale tez służmy Jezusowi przez pomoc i służbę drugiemu człowiekowi – powiedział na zakończenie bp Lityński.

Nowi lektorzy pochodzą z Nowej Soli, Żagania, Iłowej, Zielonej Góry, Międzyrzecza, Rzepina, Lubska i Skwierzyny.

Krzysztof Król (Gość Niedzielny)

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content