Rocznica śmierci sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty

– Chcemy wydobywać te piękne szlachetne cechy sługi Bożego, aby dzisiaj stały się również dla nas drogowskazem – mówił bp Tadeusz Lityński w Gorzowie.

W katedrze gorzowskiej, 21 stycznia, została odprawiona uroczysta Msza św. dla upamiętnienia 31. rocznicy śmierci bp. Wilhelma Pluty. Modlitwie w której wzięli udział kapłani, osoby zakonny, świeccy z całej diecezji, a także rodzina sługi Bożego przewodniczył bp Tadeusz Lityński.

– Mamy takie pragnienie, tak byśmy chcieli, aby ta śmierć stała się narodzinami dla nieba. Aby sługa Boży, który odcisnął tak głębokie piętno na duchowości naszej diecezji, ale także wrażliwości serc i w tym wymiarze charytatywnym podkreślał potrzebę miłości, dobroci, życzliwości, pokoju i pomocy bliźniemu. Chcemy wydobywać te piękne szlachetne cechy sługi Bożego, aby dzisiaj stały się również dla nas drogowskazem na codzienność biskupią, kapłańską, osób życia konsekrowanego, a także ludu Bożego Kościoła zielonogórsko-gorzowskiego – mówił na początku Mszy św. bp Tadeusz Lityński.

Pasterz diecezji przypomniał, że dzisiejsza uroczystość to podziękowanie za piękne życie i  chwalebną postawę biskupa. – I jednocześnie prośba, aby toczący się proces mógł jak najszybciej zostać uwieńczony włączeniem sługi Bożego do chwały błogosławionych – mówił bp Lityński.

– Niech połączy nas również pragnienie, aby bp Pluta stał się dla nas ciągle inspiracją do naszej postawy miłości i charytatywnego zaangażowania w codzienności – dodał.

Homilię wygłosi ks. kanonik Andrzej Szkudlarek. Natomiast przed Mszą św. katechezę poświęconą nauczaniu bp. Wilhelma Pluty wygłosił postulator procesu beatyfikacyjnego – ks. Dariusz Gronowski.

Z uwagi na obchodzony obecnie w Polsce w Polsce Rok Świętego Brata Alberta podczas tegorocznych uroczystości rocznicowych zostało przypomniane zaangażowanie bp. Pluty w działalność charytatywną.

Do udziału w obchodach zaproszono duchowieństwo i wiernych z całej diecezji, a zwłaszcza parafian ze wspólnot, którym patronuje św. Albert Chmielowski, przedstawicieli Parafialnych Zespołów Caritas, członków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz inne osoby zaangażowane w dzieła charytatywne.

Na modlitwę w rocznicę śmierci przybyli członkowie rodziny bp. Wilhelma Pluty.

Bp Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 roku w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 roku otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz.

4 lipca 1958 roku został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 roku przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. 22 stycznia 1986 roku  poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego.

– Wielkie sprawy, którymi się zajmował nie przysłoniły mu konkretnego człowieka – mówił ks. Dariusz Gronowski, postulator procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (wideo).

 

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma dwóch nowych diakonów

W zielonogórskiej konkatedrze 18 maja bp Adrian Put udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium …

Skip to content