poniedziałek , 17 czerwca 2024

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wojewódzkie obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą św. w gorzowskiej katedrze.

Przewodniczący liturgii eucharystycznej bp Paweł Socha zwrócił uwagę, że wspomnienie dróg odnowy narodu i odbudowania Ojczyzny z początku XIX wieku jest ogromnym wyzwaniem dla Polaków żyjących dwa wieki później. – Wielcy reformatorzy tamtych czasów wzywają nas dzisiaj do rachunku sumienia. Przypominają nam, że zasady moralności ewangelicznej w życiu społecznym stanowią integralną część kultury polskiej i winny być zachowane w życiu codziennym i przekazywane następnym pokoleniom. Reformatorzy szczególnie akcentowali: szacunek dla człowieka i jego godności, szacunek dla prawdy i konieczność jej poszukiwania, gotowość do obrony wiary świętej i wolności, świadomość grzechu, poczucie winy i konieczność pokuty za popełnione zło, wstręt do wszelkiej zdrady, tchórzostwa i kolaboracji z złem, dystans wobec komercjalizmu i postaw konsumpcyjnych, oraz głębokie przekonanie, że zasady moralne winny przenikać życie rodzinne, sąsiedzkie, ekonomiczne, społeczne, polityczne i międzynarodowe. Z tych postaw trzeba nam robić rachunek sumienia, a także dostrzegać nowe zagrożenia – mówił bp Socha.

Po Mszy św. na placu katedralnym w trakcie oficjalnej uroczystości głos zabrała minister Elżbieta Rafalska, która przedstawiła skierowany do Lubuszan list premier Beaty Szydło oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. – Rola konstytucji jest szczególna, to ona jest w Polsce najwyższym prawem, jest ponad wszystkim źródłami prawa i tak powinno zostać. Polska należy do rodziny krajów demokratycznych. Ze zdziwieniem słyszymy dzisiaj o rzekomym zagrożeniu demokracji. Demokracja w Polsce nie jest w żadnej mierze zagrożona. Natomiast tak jak wówczas 226 lat temu zagrożone są przywileje ludzi działających w imię własnych interesów, a nie w interesie Polski – podkreśli Władysław Dajczak.

Wojewódzkie uroczystości 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziły mieszkańców Gorzowa Wlkp., poczty sztandarowe wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, organizacji kombatanckich i niepodległościowych, gorzowskich szkół oraz harcerzy.

Ks. Marcin Siewruk
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Diecezjalne Dni Młodzieży 2024

W dniach 7-8 czerwca br. w Rokitnie odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży. W tym roku …

Skip to content