niedziela , 23 czerwca 2024

Stop przemocy wobec seniorów

Bp Tadeusz Lityński objął swoim honorowym patronatem lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną „Stop przemocy wobec seniorów”. Jej inicjatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Przedsięwzięcie odbywa się w listopadzie 2022 r. w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”, a jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem krzywdzenia seniorów.

W ramach kampanii zaplanowano m.in emisję spotu w Radiu INDEX, prezentację spotu wideo w autobusach MZK, kolejny odcinek vloga pt. „Rozmowy na kanapie o profilaktyce”, ulotki edukacyjne umieszczone w tzw. stojakach profilaktycznych znajdujących się w siedzibach wielu instytucji miejskich (m.in. w wydziałach Urzędu Miasta, MOPS, Centrum Biznesu, Bibliotece im. Norwida, Urzędzie Pracy), plakaty informujące o kampanii w wiatach przystankowych MZK. Plakaty i ulotki zostaną również przekazane do zielonogórskich parafii. Patronat honorowy nad kampanią objął również prezydent Miasta Zielona Góra.

Przemoc wobec osób starszych ma miejsce najczęściej w domach lub instytucjach opiekuńczych. Sprawcami są członkowie najbliższej rodziny lub opiekunowie instytucjonalni, którzy zwykle mają silny emocjonalnie i długotrwały kontakt z ofiarą. Dlatego ofiary wstydzą się, boją, mają poczucie winy, a nawet usprawiedliwiają sprawców i ukrywają problem. Czasami tez nie mają świadomości, że takie traktowanie jest przemocą. Do form przemocy wobec seniorów należą: izolowanie, zabieranie pieniędzy, wytykanie choroby i niepełnosprawności, szantażowanie, groźby wyzwiska, ograniczanie swobody decyzji, straszenie oddaniem do domu opieki, wmawianie choroby psychicznej, wymuszanie zmian w testamencie, obciążanie zawyżonymi kosztami, skłanianie do darowizn, szarpanie, kopanie, popychanie, policzkowanie, opuszczanie przez opiekunów, pozostawianie bez opieki.

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content