poniedziałek , 10 czerwca 2024
Święcenia kapłańskie w katedrze gorzowskiej w roku 2023

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. diakon Michał Kowalewski przyjmie święcenia kapłańskie. Sakramentu święceń udzieli mu biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński.
Diakon Michał Kowalewski pochodzi z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Do kapłaństwa przygotowywał się w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym.
Kapłani (prezbiterzy) są współpracownikami biskupa. Wspierają go w realizacji powierzonej mu misji będącej kontynuacją posłannictwa zleconego przez Chrystusa Apostołom. Ich zadaniem jest głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, a szczególnie Eucharystii i sakramentu pokuty. Kapłani przewodzą również i kierują lokalnymi wspólnotami wiernych.
Obrzęd święceń kapłańskich ma miejsce podczas mszy św. Przed homilią biskupa kandydat zostanie przedstawiony zgromadzonym wiernym. Po wysłuchaniu homilii kandydat wyrazi publicznie wolę przyjęcia święceń i zobowiąże się się do wypełniania związanych z nimi zadań: głoszenia Ewangelii, sprawowania sakramentów, gorliwej modlitwy i życia w duchu współofiarowania się z Chrystusem za zbawienie ludzi. Przyrzeknie również cześć i posłuszeństwo swojemu biskupowi. Następnie zgromadzeni będą modlić się za mającego przyjąć święcenia śpiewając litanię do wszystkich świętych. W czasie tego śpiewu kandydat leży krzyżem. Po odśpiewaniu litanii ma miejsce istotny obrzęd święceń: biskup najpierw w milczeniu włoży ręce na głowę kandydata, a później odmówi specjalną modlitwę. Ręce na przyjmującego święcenia nałożą także wszyscy obecni w czasie obrzędu kapłani. Potem nowo wyświęcony otrzyma właściwy sobie strój liturgiczny, czyli stułę noszoną na sposób kapłański i ornat. W tym stroju podejdzie do biskupa, który udzieli mu namaszczenia świętym Krzyżmem, czyli olejem poświęconym w Wielki Czwartek i służącym do sprawowania czynności sakramentalnych. Obrzęd święceń kończy się przekazaniem pateny z chlebem oraz kielicha z winem i wodą, a także udzieleniem pocałunku pokoju. Nowo wyświęcony kapłan od razu wypełnia swoją funkcję liturgiczną koncelebrując wraz z biskupem mszę św., podczas której po raz pierwszy wypowie słowa Modlitwy Eucharystycznej.

Sprawdź także

Główny odpust w Rokitnie

W sanktuarium w Rokitnie trwają obchody święta patronalnego Matki Bożej Rokitniańskiej. Rozpoczęły się już w …

Skip to content