Synod Młodych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – zapowiedź

W dniach 21-23 września 2018 r. w Zielonej Górze odbędzie się Synod Młodych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizowany pod hasłem: „Młodzi w Kościele”. W ten sposób diecezja zielonogórsko-gorzowska wpisuje się w trwającą w całym Kościele powszechnym debatę na temat duszpasterstwa młodzieży przed mającym się wkrótce rozpocząć synodem biskupów poświęconym tej problematyce. Synod Młodych będzie również ważnym głosem samej młodzieży w ramach trwającego synodu diecezjalnego.

Organizując Synod Młodych diecezja zielonogórsko-gorzowska chce oddać głos młodym katolikom, wsłuchać się w ich potrzeby, szukać wraz z nimi wspólnej drogi dla duszpasterstwa młodzieży, nakreślić wizję i oczekiwania, zarówno ze strony samej młodzieży jak i osób odpowiedzialnych za duszpasterstwo w Kościele, a szczególnie biskupa diecezjalnego.

Do udziału w Synodzie Młodych zaproszona jest młodzież w wieku od 17 do 25 lat, zaangażowana w życie wspólnot parafialnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich, a więc animatorzy ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych, liderzy duszpasterstw akademickich, prezesi służby liturgicznej, osoby prowadzące schole młodzieżowe w parafii, odpowiedzialne za wolontariat, a także inni głębiej zaangażowani w duszpasterstwo parafialne, nawet jeśli nie należą do żadnej konkretnej wspólnoty.

Każdy dekanat może wysłać na Synod Młodych czterech przedstawicieli. Delegowanie uczestników należy do dziekana, działającego w porozumieniu z dekanalnym duszpasterzem młodzieży. Miejscem zakwaterowania i dyskusji synodalnych będzie internat Zespołu Szkół Akademickich w Zielonej Górze. Natomiast msza św. i nabożeństwa zaplanowano w różnych kościołach Zielonej Góry.

Szczegółowy program Synodu Młodych:

PIĄTEK, 21 września
16.30 Recepcja
18.00 Nieszpory
18.30 Kolacja
19.30 Blok wprowadzający: konferencja, koncert, integracja

SOBOTA, 22 września 
7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.00 Blok I:  Widzieć – praca w grupach tematycznych
12.00 Eucharystia (Parafia św. Urbana)
13.30 Obiad
15.00 Blok II: Osądzić – Dialogi młodych z biskupem
17.15 Przygotowanie happeningu
18.00 Kolacja
19.30 Wieczór modlitewny o dary Ducha Świętego dla młodych (parafia Miłosierdzia Bożego)

NIEDZIELA, 23 września
7.30 Jutrznia
8.00 Śniadanie
9.00 Blok III: Działać – praca w grupach tematycznych
12.15 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego z posłaniem młodych (konkatedra św. Jadwigi)
14.00 Happening ewangelizacyjny, obiad

Słowo „synod” pochodzi z języka greckiego i oznacza „wspólną drogę”. Terminem tym określa się w Kościele uroczyste zebrania duchowieństwa i wiernych poświęcone pogłębionej refleksji nad doktryną chrześcijańską oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań duszpasterskich w obliczu zmian zachodzących w świecie. W stosunku do Synodu Młodych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej określenie to stosuje się w sposób analogiczny. Choć w rozumieniu prawa kanonicznego nie będzie to synod w sensie ścisłym, to jednak zgromadzenie to zostanie ukształtowane na wzór synodu i będzie przebiegać zgodnie z jego dynamiką (wspólna modlitwa, dyskusje i debaty, poszukiwanie rozwiązań w nasłuchiwaniu głosu Ducha Świętego).

ks. Andrzej Sapieha
notariusz kurii

Foto: Ks. Marcin Siewruk
Gość Zielonogórsko-Gorzowski

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content