Szkolenie dla kapelanów szpitali, hospicjów i domów opieki

W Instytucie bp. Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. 24 września odbyło się szkolenie dla kapelanów szpitali, hospicjów i domów opieki społecznej.

Podczas szkolenia poruszano tematy: „Rola życia duchowego w opiece nad pacjentami” (ks. dr hab. Andrzej Muszala), „Benignitas pastoralis w posłudze kapelana” (ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz), „Nowa jakość w opiece duszpasterskiej chorych” (ks. dr Arkadiusz Zawistowski), „System ochrony zdrowia oparty na wartościach” (Piotr Bromber), „Chciałby się wyspowiadać, ale nie mówi… Kapelan wobec osoby świadomej bez kontaktu werbalnego” (Anna Wójcik Krzemień).

Konferencję zorganizowało duszpasterstwo chorych i służby zdrowia. – Zaprosiliśmy na nią kapelanów, którzy posługują na co dzień w szpitalach, hospicjach i domach pomocy. Ta sesja ma przede wszystkim podnieść nasz kwalifikacje w służbie chorym. Tak, jak wszyscy, którzy pracują przy chorych – lekarze, pielęgniarki – ciągle się szkolą, tak samo i my potrzebujemy formacji, aby ciągle widzieć nowe inspiracje w duszpasterstwie – wyjaśnia ks. Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia.

Jednym z gości był krajowy duszpasterz służby zdrowia – ks. Zawistowski, który podkreśla, że dzisiaj niezwykle ważna jest współpraca duchownych i świeckich dla dobra chorego. – Chodzi o tworzenie zespołów duszpasterskich. Takie zespoły funkcjonują już w wielu szpitalach – zaznacza.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content