W Głogowie zamknięto kapsułę czasu

Rozpoczęto montaż miedzianych kopuł na wieżach kościoła pw. Bożego Ciała w Głogowie. Mieszkańcy miasta czekali na to od zakończenia drugiej wojny światowej.

Kapsułę czasu zamknięto 20 grudnia. Zostanie ona zamontowana w jednym z odbudowywanych hełmów wież. Umieszczono w niej m.in. akt erekcyjny na którym swoje podpisy złożyli: biskup Tadeusz Lityński – biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski, Rafael Rokaszewicz – prezydent Głogowa, ks. kan. Stanisław Brasse –  proboszcz parafii pw. św. Mikołaja, Małgorzata Marciniak – inspektor nadzoru inwestorskiego, Łukasz Rup – kierownik budowy oraz Roman i Bartosz Sobota – przedstawiciele głównego wykonawcy robót (firma Sobota Sp. z o.o.).

 


Kościół pw. św. Mikołaja w Głogowie wznieśli jezuici w latach 1696–1702. Był to projekt szwajcarskiego architekta Giulia Simonettiego. Wzmianki o pierwotnym kościele są jednak dużo starsze i pochodzą z roku 1403. Świątynia została dotkliwie zniszczona podczas II wojny światowej. Historyczny wygląd wież jest odtwarzany dzięki staraniom obecnego proboszcza ks. kan. Stanisława Brasse.

 


W sobotę 21 grudnia, jeśli pozwoli na to pogoda, na wieżach XVIII-wiecznej świątyni pw. Bożego Ciała zostaną osadzone hełmy, które uległy zniszczeniu podczas oblężenia miasta w 1945 roku.

Do kopuły trafiły także gazety, m.in. najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”.

Oto pełny tekst przesłania głogowian do kapsuły czasu, która będzie umieszczona w kuli wieży kościoła pw. Bożego Ciała w Głogowie:

Działo się to 20 grudnia Roku Pańskiego 2019 w Głogowie, w pierwszym roku programu duszpasterskiego realizowanego pod hasłem „Eucharystia daje życie”, w roku odbudowy Teatru w Głogowie, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pod koniec której Głogów i naszą świątynię obrócono w ruiny, za pontyfikatu papieża Franciszka, gdy Prymasem Polski był arcybiskup Wojciech Polak, metropolitą szczecińsko-kamieńskim był arcybiskup Andrzej Dzięga, rządcą diecezji zielonogórsko-gorzowskiej był biskup Tadeusz Lityński, a prezydentem miasta był Rafael Rokaszewicz. W tym czasie urząd dziekana dekanatu Głogów – św. Mikołaja i proboszcza tutejszej parafii św. Mikołaja pełnił ks. kan. Stanisław Brasse.

Kierownikiem budowy był Łukasz Rup, inspektorem nadzoru inwestorskiego była Małgorzata Marciniak, a głównym wykonawcą była firma Sobota Sp. z o.o., będąca własnością Romana i Bartosza Sobota. Przedsięwzięcie dofinansowały następujące instytucje i osoby: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Prezydent i Rada Miejska w Głogowie, Wierni Parafii św. Mikołaja.

Kościół pw. Bożego Ciała to barokowa, pojezuicka, jednonawowa świątynia wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z węższym, wydzielonym prezbiterium i flankującymi je bocznymi kaplicami. Budynek w obecnej postaci budowano w latach 1696-1702 w miejscu starszej, XV-wiecznej kaplicy pod tym samym wezwaniem.

W ciągu wieków kościół wielokrotnie ulegał zniszczeniom, jednak najdotkliwiej ucierpiał podczas oblężenia miasta w 1945 roku. Zniszczeniu uległo prawie całe wyposażenie, a dach i wieże w górnych kondygnacjach zostały zrujnowane. W okresie powojennym staraniem mieszkańców Głogowa pojezuicka świątynia została odbudowana i przywrócona do użytku wraz z jednym skrzydłem dawnego kolegium. Niestety odbudowa nie została ukończona, m.in. nie odtworzono barokowych hełmów wież.

W 2017 roku firma Bimacoprojekt Sp. z o.o. z Wrocławia wykonała dokumentację projektową, a w roku następnym przedsiębiorstwo Sobota Sp. z o.o. w Głogowie rozpoczęło prace budowlane przy południowej wieży mające na celu jej wzmocnienie przed osadzeniem hełmu. Prace na wieży północnej były prowadzone w 2019 r. Hełmy zostały umieszczone na wieżach w dniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia 2019 r.

Dzisiaj, po zakończeniu prac związanych z remontem wnętrz wież i osadzeniem hełmów kościoła pw. Bożego Ciała w Głogowie, ten dokument przez powyższe osoby został uroczyście podpisany, po czym w kapsule czasu złożony i w kuli wieży miejscowego kościoła umieszczony.

Kiedy ten dokument zostanie odnaleziony, nas już długo na tej ziemi nie będzie! Prosimy tych, którzy po nas przyjdą: Bądźcie wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Jego ukochanej Matce Niepokalanej Dziewicy Maryi oraz Kościołowi Świętemu, Jego Tradycji i nauczaniu; kochajcie bliźniego swojego na wzór św. Mikołaja, starajcie się o to, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu, pamiętając, że Concordia civium murus urbium – Zgoda obywateli murem (obronnym) miast. I trwajcie w wierze katolickiej wierni aż do śmierci!

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia kapłańskie

W najbliższą sobotę 25 maja o godz. 11.00 podczas mszy św. odprawianej w kościele katedralnym …

Skip to content