XXIII Dzień Papieski

W niedzielę 15 października Kościół w Polsce obchodzi XXIII Dzień Papieski pod hasłem: „Cywilizacja życia”. Jest to okazja do przypomnienia nauczania św. Jana Pawła II i budowania jego „żywego pomnika”, jakim jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Każdego roku wspiera ona finansowo około 2000 uczniów i studentów w całej Polsce, a także daje im możliwość wzrostu duchowego poprzez organizowane spotkania formacyjne, rekolekcje weekendowe oraz obozy wakacyjne. Warto przypomnieć, że w lipcu tego roku obóz dla stypendystów-studentów odbył się w Zielonej Górze i zgromadził 550 podopiecznych fundacji z całej Polski. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pod opieką fundacji znajduje się 40 osób.
W ramach przygotowań do Dnia Papieskiego w niedzielę 8 października był odczytany okolicznościowy list episkopatu. Natomiast w sam Dzień Papieski po wszystkich mszach świętych zostanie przeprowadzona zbiórka funduszy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Inicjatywę na terenie diecezji koordynuje Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze.
Skip to content