Zamknięcie kapsuły czasu, która zostanie umieszczona w iglicy wieży katedry

Na plebanii katedralnej w Gorzowie Wlkp. 22 listopada odbyło się uroczyste zamknięcie tzw. kapsuły czasu, która zostanie umieszczona w iglicy wieńczącej remontowaną wieżę katedry. W środku znalazły się także archiwalne numery „Gościa Niedzielnego”, w których był opisywany pożar.

W uroczystości wzięli udział biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński oraz prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

 

 

Do kapsuły czasu trafiły dokumenty podpisane przez biskupa i prezydenta miasta, materiały prasowe dokumentujące dramatyczne chwile walki z żywiołem podczas pożaru kościoła w 2017 roku. Są się w niej również fotografie katedry oraz znajdujące się aktualnie w obiegu monety.

 

 

Oto tekst dokumentu umieszczonego w kapsule:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ku czci Przeczystej Bogarodzicy Dziewicy, Najświętszej Maryi Panny patronki tego kościoła na pożytek Bogu i ludziom!

Działo się to dnia 22 listopada Roku Pańskiego 2019 w Gorzowie Wielkopolskim, za pontyfikatu papieża Franciszka, gdy Prymasem Polski był arcybiskup Wojciech Polak, metropolitą szczecińsko-kamieńskim był arcybiskup Andrzej Dzięga, a rządcą diecezji zielonogórsko-gorzowskiej był biskup Tadeusz Lityński, gdy prezydentem miasta był Jacek Wójcicki, w tym czasie urząd dziekana dekanatu: Gorzów Wielkopolski – Katedra pełnił ks. kan. Dariusz Glama, a proboszczem tutejszej parafii pw. Wniebowzicia NMP był ks. prałat Zbigniew Kobus, członkami Komitetu Odbudowy byli: ks. prałat Zbigniew Kobus, ks. kan. Tadeusz Stanisławski, ks. kan. Grzegorz Cyran, ks. kan. Piotr Kamiński, Jerzy Korolewicz, Roman Buszkiewicz, Henryk Kustosz, Barbara Bielinis-Kopeć, Agnieszka Dębska, Błażej Skaziński a na jego czele stał ks. kan. Wojciech Jurek – Ekonom Diecezji, Kierownikiem Budowy była Lucyna Bodnar, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego był Andrzej Surmacz, głównym wykonawcą było Konsorcjum „Campanile”, które tworzyły firmy: ZRB Jakuboszczak, ART CONSTRUCTION, FU ROMEK, MONUMENT  RESCUE TEAM, przy dofinansowaniu następujących instytucji i osób: Prezes Rady Ministrów RP  Beata Szydło,  Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki, Prezydent i Rada Miasta Gorzów Wlkp., Sejmik Województwa Lubuskiego, Wierni Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Diecezje Kościoła w Polsce i za granicą.

Kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp. to dawny kościół farny wzniesiony pod koniec XIII wieku. Budowla jest orientowana, wybudowana z cegły ceramicznej. Założona została na planie prostokąta z czworoboczną wieżą i dodanym w 1489 roku trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Po stronie pn.- wsch. znajduje się dwuprzęsłowa  zakrystia, nakryta sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Wnętrze kościoła posiada układ pseudobazylikowy, trzynawowy, z rzędami filarów wspierających sklepienia krzyżowo-żebrowe. Natomiast nad prezbiterium założono sklepienia gwiaździste. Bryła kościoła złożona jest z wieży, masywnego korpusu nawowego, prezbiterium i zakrystii. Dominantę stanowi wieża  nakryta dachem kopertowym, która została w 1621 roku nadbudowana  o ośmioboczny tambur  zwieńczony hełmem i latarnią. Po 1945 roku świątynia została podniesiona  do rangi kościoła katedralnego. W okresie powojennym kościół był wielokrotnie remontowany. Dokonano  wzmocnienia wieży i adoptowano jej wnętrze  na potrzeby ruchu turystycznego. W tym samym czasie wymieniono pokrycie dachowe. 1 lipca 2017r. o godz. 18.17, wieża kościoła stanęła w płomieniach. Akcja gaśnicza trwała ponad dobę. Brało w niej udział  kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Powstałe zniszczenia spowodowały podjęcie  kompleksowej rewaloryzacji i remontu kościoła katedralnego.

Dzisiaj, po zakończeniu prac związanych z remontem wieży oraz pokryciem dachu wieży kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim, ten dokument przez powyższe osoby został uroczyście podpisany, po czym w kapsule czasu złożony i w kuli wieży miejscowego kościoła  umieszczony.

Kiedy ten dokument zostanie odnaleziony, nas już długo na tej ziemi nie będzie! Prosimy tych, którzy po nas przyjdą: Bądźcie wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Jego ukochanej Matce Niepokalanej Dziewicy Maryi oraz Kościołowi Świętemu, Jego Tradycji i nauczaniu; kochajcie bliźniego swojego i trwajcie w wierze katolickiej, wierni aż do śmierci!

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content