Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze ma nowy organ prowadzący

Misja Akcji Katolickiej wypełniona. Zespół Szkół Katolickich w Winnym Grodzie ma nowy organ prowadzący. Jest nim Centrum Edukacyjne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

18 grudnia Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po ponad 5 latach prowadzenia przekazała Zespół Szkół Katolickich w Zielonej Górze, powołanemu przez biskupa diecezji Tadeusza Lityńskiego Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Celem nowo powołanego Centrum, jest prowadzenie oraz współdziałanie z katolickimi instytucjami w działalności oświatowo-wychowawczej prowadzonymi na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dyrektorem Centrum erygowanego Dekretem Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego został Ksiądz Krzysztof Hołowczak.

W miniony piątek miało miejsce spotkanie, podczas którego wypracowano końcowe warunki porozumienia przekazania placówki. Biskup diecezji Tadeusz Lityński podziękował Akcji Katolickiej za trud i rozwiniecie jedynej szkoły katolickiej w Zielonej Górze. Pobłogosławił również na kolejne lata działalności Szkole oraz nowemu Organowi Prowadzącemu. W podziękowaniu od szkoły dotychczasowa prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Urszula Furtak, otrzymała wykonany przez uczniów pamiątkowy dziennik lekcyjny, który uwieczniono na pamiątkowej fotografii.

Akcja Katolicka przejęła prowadzenie placówki borykającej się z trudnościami w 2013 roku, na prośbę Biskupa Stefana Regmunta. Sześć niewielkich klas ze stanem 45 uczniów i utrzymanie kadry nauczycielskiej było nie lada wyzwaniem. Na starcie podjęto decyzję o powołaniu Rady Oświatowej skupiającej dyrektorów szkół oraz nauczycieli celem wsparcia merytorycznego.

W wakacje 2013 roku odbyła się wielka przeprowadzka. Szkołę przeniesiono do nowej siedziby na ul. Św. Cyryla i Metodego i już w pierwszym roku działalności powołano obok istniejącego Gimnazjum i Liceum, nową Katolicką Szkołę Podstawową przystosowując budynek i oddzielne wejścia do działalności nowej placówki. Dziś pracuje w pełnym wymiarze wraz z oddziałem przedszkolnym. W ramach szkoły powołano klasy o profilu artystycznych i politechnicznym. W placówce uczy się dziś 168 dzieci w 14 oddziałach. Wszystkim dobrym aniołom, którzy nas wspierali serdecznie dziękujemy. Misja wypełniona.

Ryszard Furtak

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Biskup wręczył statuetki „Człowiek człowiekowi”

W parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp. 8 kwietnia odbyła się gala wręczenia …

Skip to content