Zmarł ks. Andrzej Wręczycki

Zawiadamiamy, że 17 października 2019 r. zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. Andrzej Wręczycki, wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Deszcznie.

Msza św. w intencji zmarłego kapłana dla duchowieństwa Dekanatu Gorzów – Chrystusa Króla zostanie odprawiona we wtorek 22 października 2019 r. o godz. 20.00 w kościele parafialnym pw. Podw. Krzyża Świętego w Deszcznie. Następnego dnia, to jest w środę 23 października 2019 r. o godz. 11.00 również w kościele parafialnym w Deszcznie zostanie odprawiona msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa. Po jej zakończeniu uczestnicy pogrzebu przejadą na cmentarz komunalny w Gorzowie Wlkp. (ul. Żwirowa), gdzie odbędą się dalsze obrzędy pogrzebowe.

Śp. ks. Andrzej Wręczycki urodził się 16 marca 1973 r. w Gorzowie Wlkp. W 1992 r., po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym i uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Studia ukończył uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 1998 r. w Gorzowie Wielkopolskim z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Pracował jako wikariusz w Sulechowie (par. Podw. Krzyża Świętego, 1998-2003) i Dobiegniewie (2003-2006). W roku 2006 powierzono mu funkcje koordynatora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w okręgu gorzowskim oraz prefekta Katolickiego Liceum św. Tomasza z Akwinu w Gorzowie Wlkp. W tym czasie był również rezydentem przy gorzowskiej parafii katedralnej. Następnie ponownie pełnił funkcję wikariusza w Świebodzinie (par. Miłosierdzia Bożego, 2007-2010), Nowej Soli (par. św. Józefa Rzemieślnika, 2010-2012), Gorzowie Wlkp. (NMP Królowej Polski, 2012-2017) oraz Deszcznie (od 2017). Od 2013 roku kierował gorzowską pieszą pielgrzymką na Jasną Górę. Był członkiem rady kapłańskiej.

Polecajmy śp. ks. Andrzeja Wręczyckiego Miłosierdziu Bożemu.

ks. Andrzej Sapieha
Notariusz Kurii

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content