Zmarł ks. prałat Edward Jagodziński

Dnia  29 lipca 2017 r. w Szczecinie, w wieku 91 lat oraz w 64. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ks. prałat kan. dr Edward Jagodziński.

Urodzony 2 października 1925 r. w Ostrowie Wlkp., studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Polskim Seminarium Duchownym w Paryżu, święcenia prezbiteratu przyjął 2 lipca 1954 r. w Paryżu.
Po studiach z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie w latach 1954-1960, zwieńczonych tytułem doktora obojga praw na podstawie pracy „Ius matrimoniale Reipublicae Popularis Poloniae – studium comparativum”, pełnił następujące urzędy:
w latach 1961-1965 notariusz Kurii i referent prawny Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp.
w latach 1963-1992 sędzia Sądu Gorzowskiego
w latach 1965-1978 kanclerz Kurii Diecezjalnej
w latach 1978-1991 proboszcz parafii Witnica
w latach 1978-1991 radca prawny Kurii Diecezjalnej
w latach 1978-1980 wykładowca prawa kanonicznego w Seminarium Diecezjalnym
w latach 1986-1989 wikariusz biskupi
w latach 1992-2005 wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Szczecinie
w latach 2005-2011 sędzia Trybunału Metropolitalnego w Szczecinie
Od roku 2011 przebywał na emeryturze w Szczecinie, rezydując w parafii pw. NSPJ.

W 1964 r. uhonorowany godnością kapelana Jego Świątobliwości Papieża Pawła VI, a w roku 1972 – prałata honorowego. W 1973 r. otrzymał tytuł kanonika gremialnego Kapituły Gorzowskiej. Pełnił również funkcje członka Komisji ds. śpiewu, muzyki kościelnej i spraw organistowskich, członka Rady kapłańskiej oraz Kolegium konsultorów, a także konsultora Trybunału Prymasowskiego ds. „super rato”.

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek, 3 sierpnia br., o godz. 12.00 w Sanktuarium NSPJ w Szczecinie – parafia Księży Chrystusowców, .ul. Bogurodzicy 3 (od godz. 11.30 czuwanie modlitewne). Po Mszy św. ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Śp. ks. prałata kan. dra Edwarda Jagodzińskiego polecamy kapłańskiej modlitwie i zapraszamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content