Zmarł Ks. Prałat Konrad Herrmann

Dnia  30 listopada 2017 r. w Zielonej Górze, w wieku 88 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ks. prałat kan. Konrad Herrmann.

Urodzony w Dzierżążnie 19 lipca 1929 r., syn Ignacego i Marty, młodość spędził w Zakrzewie. Od roku 1939 uczył się w polskim gimnazjum w Kwidzynie. W 1945 r. wznowił naukę w gimnazjum w Złotowie, gdzie 14 czerwca 1950 r. zdał maturę, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1955 r. w Gorzowie Wlkp.

Pracował jako wikariusz w parafiach:

– Szczecin-Niebuszewo (pw. Najświętszego Zbawiciela) w latach 1955 – 1957;

– Tychowo – w latach 1963 – 1964;

– Gądków Wielki – rok 1964;

– Recz – rok 1964.

W roku 1957 podjął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które zakończył uzyskaniem tytułu magistra teologii moralnej.

Od 01.07.1965 r. był proboszczem parafii pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Wlkp., a od 28.12.1968 r. proboszczem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze, a w latach 1990 – 1996 dziekanem Dekanatu Zielona Góra – św. Jadwigi. Wniósł ogromny wkład w rozwój Kościoła w Zielonej Górze, a także w życie kulturalne samego miasta (otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielonej Góry i Zasłużonego Działacza Kultury). Dnia 20.08.1996 r. na własną prośbę ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę, pozostając jako rezydent w parafii.

W latach 1968 -1994 pełnił funkcję sędziego przy Sądzie Biskupim w Gorzowie Wlkp.

W latach 1992 – 2008 był wikariuszem biskupim do spraw kontaktów z władzami świeckimi.

W latach 1993 – 2014 był członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów,

Dnia 06.03.1973 r. został Kanonikiem Gremialnym Gorzowskiej Kapituły Katedralnej, a 22.06.1989 r. otrzymał godność Prałata Honorowego Jego Świątobliwości.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa odprawiona została w środę, 6 grudnia br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Po Mszy św. zmarły kapłan został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Śp. ks. prałata kan. Konrada Herrmanna polecamy modlitwie wiernych.

Foto: Monika Wertz

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content