37. rocznica śmierci sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty

W gorzowskiej katedrze, 22 stycznia, odbyły się diecezjalne obchody 37. rocznicy śmierci sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Mszy św. przewodniczył bp Tadeusz Lityński.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Mszę poprzedziła modlitwa przy grobie sługi Bożego, który znajduje się w kruchcie gorzowskiej katedry. – Dziękujemy Bogu za jego życie w promieniach bliskości słowa Bożego i za jego troskę, aby to słowo było obecne w naszym Kościele i kształtowało Jego życie – mówił na wstępie bp Tadeusz Lityński.

Homilię tego dnia wygłosił bp Adrian Put, który przybliżył nauczanie bp. Pluty o Kościele. – Sługa Boży od samego początku próbował nas przekonać, że wspólnota Ludu Bożego – Kościół nosi w sobie dwa niezwykłe wymiary. Jeden to ta rzeczywistość Boska, niezmienna bo od Pana pochodząca: sakramenty święte, Pismo Święte i to wszystko co jest od Boga nam dane. A zatem mamy w sobie jakieś namaszczenie świętości. Ale jest też pośród Ludu Bożego to, co ludzkie, a to oznacza, że jeśli jest w Kościele jakiś ludzki wymiar, to On jest historyczny. A jeśli jest historyczny to znaczy, że podlega zmianom. Ta ludzka część podlega zmianom – mówił bp Put.

– I o tym mówił bp Pluta, kiedy 65 lat temu przychodził tutaj do nas. Mówił nam o darze Bożym, który otrzymaliśmy, ale jednocześnie mówił, że musimy wszyscy razem ten dar Bożego Kościoła wziąć i wcielić w ziemie Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubskiej. I mówił, że każdy z nas za to odpowiedzialny. I nie może być tylko tak, że ta odpowiedzialność będzie ciążyć na nim biskupie, albo na nich kapłanach. Jest w Kościele jakaś część Boska, ale też ludzka. I ta ludzka musi szukać okazji do wcielenia tego Kościoła w konkretne miejsce i konkretny czas – dodał.

Oczywiście wymaga to realizacji także dziś. – Odpowiedzialność za Kościół zielonogórsko-gorzowski nie ciąży tylko na bp. Tadeuszu Lityńskim, nie ciąży na nas biskupach i kapłanach. Wszyscy musimy podjąć głęboki trud, aby ten Kościół zielonogórsko-gorzowski na nowo spróbować wcielić w konkretne miejsce i czas. Wtedy, kiedy tak wielu zamyka drzwi i tak wielu mówi, że nie chce doświadczenia Kościoła instytucjonalnego, musi w nas zrodzić się ta siła i moc do świadectwa bardzo radykalnego życia wiary – mówił kaznodzieja.

– Moi drodzy, chcę was prosić, abyśmy razem próbowali z tego nauczania bp. Wilhelma Pluty wyciągnąć ten wniosek: jeśli będziemy razem troszczyli się o Kościół zielonogórsko-gorzowski, to on ma przyszłość – dodał.

W intencji wyniesienia na ołtarze bp. Wilhelma Pluty w gorzowskiej katedrze modlił się także bp senior Paweł Socha, kapłani diecezjalni, przedstawiciele wspólnoty seminaryjnej, wierni i rodzina sługi Bożego.

Tego samego dnia podczas Mszy św. we wszystkich parafiach rocznica śmierci bp. Wilhelma Pluty została wspomniana poprzez dodanie do modlitwy powszechnej wezwania z intencją o beatyfikację sługi Bożego. Natomiast przed końcowym błogosławieństwem duszpasterze odmówili wraz z wiernymi specjalną modlitwę w tej samej intencji oraz przypomnieli o potrzebie informowania kurii diecezjalnej o łaskach otrzymanym za przyczyną bp. Pluty.

Bp Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. 4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. Wyróżniał się wielką gorliwością w sprawowaniu posługi biskupiej. 22 stycznia 1986 r. poniósł śmierć w wypadku samochodowym w Przetocznicy niedaleko Krosna Odrzańskiego. 9 września 2015 r. zakończył się diecezjalny etap jego procesu beatyfikacyjnego. Obecnie sprawa jest rozpatrywana przez watykańską Dykasterię do spraw Kanonizacyjnych.

Sprawdź także

List rektora seminarium duchownego na Niedzielę Chrystusa Króla

List Rektora Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu na Niedzielę Chrystusa Króla 26.11.2023 r. Siostry i …

Skip to content