Fundacja Blisko Domu

Fundacja Blisko Domu rozpoczęła działalność w roku 2016 i od tamtego czasu realizuje swoje zadania w kilku głównych obszarach. Pierwszym z nich jest działalność ewangelizacyjna, w ramach której wraz z księdzem Zbigniewem Tartakiem i Sanktuarium MB Królowej Pokoju w Otyniu organizuje szereg rekolekcji i konferencji dla osób indywidualnych, małżeństw i całych rodzin. W ramach działalności ewangelizacyjnej mieszczą się również czuwania modlitewne.

Kolejnym z obszarów działalności Fundacji jest pomoc specjalistyczna obejmująca wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Pomoc ta obejmuje działania polegające na diagnozie psychologicznej, interwencji kryzysowej, wsparciu psychologicznym, prowadzeniu terapii i różnorodnych działań profilaktycznych. Wśród specjalistów pracujących w Fundacji znajdują się wykwalifikowani terapeuci, m.in. terapeuci rodziny, terapeuci par, uzależnień, oraz psychologowie.

Trzecim obszarem działalności Fundacji jest działalność szkoleniowa i warsztatowa obejmująca tematyką kwestie związane z życiem rodzinnym, relacjami małżeńskimi, wychowywaniem, zarządzaniem finansami, oraz szeroko rozumianym rozwojem. W tym obszarze mieszczą się również warsztaty twórcze skierowane do dzieci i młodzieży.

Ostatni z obszarów obejmuje działania charytatywne i wspierające osoby potrzebujące pomocy finansowej lub rzeczowej.

Fundacja Blisko Domu prowadzi swoją działalność głównie na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Działalność ewangelizacyjna rozciąga się na obszary powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego, żarskiego i gorzowskiego, ale na wydarzenia przyjeżdżają osoby z całej Polski. W Otyniu, Żarach i Nowogrodźcu Fundacja prowadzi gabinety wsparcia psychologicznego, terapii rodzin oraz terapii indywidualnej.

Więcej na stronie internetowej fundacji.

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content