Fundacja Blisko Domu

Fundacja Blisko Domu rozpoczęła działalność w roku 2016 i od tamtego czasu realizuje swoje zadania w kilku głównych obszarach. Pierwszym z nich jest działalność ewangelizacyjna, w ramach której wraz z księdzem Zbigniewem Tartakiem i Sanktuarium MB Królowej Pokoju w Otyniu organizuje szereg rekolekcji i konferencji dla osób indywidualnych, małżeństw i całych rodzin. W ramach działalności ewangelizacyjnej mieszczą się również czuwania modlitewne.

Kolejnym z obszarów działalności Fundacji jest pomoc specjalistyczna obejmująca wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Pomoc ta obejmuje działania polegające na diagnozie psychologicznej, interwencji kryzysowej, wsparciu psychologicznym, prowadzeniu terapii i różnorodnych działań profilaktycznych. Wśród specjalistów pracujących w Fundacji znajdują się wykwalifikowani terapeuci, m.in. terapeuci rodziny, terapeuci par, uzależnień, oraz psychologowie.

Trzecim obszarem działalności Fundacji jest działalność szkoleniowa i warsztatowa obejmująca tematyką kwestie związane z życiem rodzinnym, relacjami małżeńskimi, wychowywaniem, zarządzaniem finansami, oraz szeroko rozumianym rozwojem. W tym obszarze mieszczą się również warsztaty twórcze skierowane do dzieci i młodzieży.

Ostatni z obszarów obejmuje działania charytatywne i wspierające osoby potrzebujące pomocy finansowej lub rzeczowej.

Fundacja Blisko Domu prowadzi swoją działalność głównie na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Działalność ewangelizacyjna rozciąga się na obszary powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego, żarskiego i gorzowskiego, ale na wydarzenia przyjeżdżają osoby z całej Polski. W Otyniu, Żarach i Nowogrodźcu Fundacja prowadzi gabinety wsparcia psychologicznego, terapii rodzin oraz terapii indywidualnej.

Więcej na stronie internetowej fundacji.

Sprawdź także

Podyplomowe studia teologiczne

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi nabór na dwuletnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia …

Skip to content