Komunikat z okazji pierwszej rocznicy ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej w Babimoście

Drodzy Diecezjanie,

21 listopada minie rok od ustanowienia Sanktuarium Matki Bożej Gospodyni Babimojskiej w Babimoście. Powstało ono w 310. rocznicę zachowania miasta od epidemii cholery. Właśnie po przypisanym wstawiennictwu Maryi ocaleniu babimojscy parafianie w 1710 r. ślubowali przed swym obrazem Najświętszej Dziewicy „po wieczne czasy” uroczyście obchodzić święto Ofiarowania Matki Bożej. Ta historyczna okoliczność była jednym z impulsów, aby w czasie obecnej pandemii koronawirusa zawierzyć Matce Bożej naszą diecezję w nowym sanktuarium. Jawi się nam ono jako miejsce szczególnej modlitwy za wszystkich cierpiących z powodu Covid-19 i innych chorób.

Dlatego, mając na uwadze trwającą pandemię oraz w niczym nie umniejszając znaczenia koniecznych środków ochronnych, a zwłaszcza szczepień, zachęcam do modlitwy w babimojskim sanktuarium. Rocznicę jego ustanowienia będziemy obchodzić w sobotę 27 listopada, podczas Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczyć będzie biskup kaliski Damian Bryl. Tego dnia odbędzie się również III Diecezjalne Spotkanie Kobiet, a zarazem pielgrzymka kobiet do Matki Bożej, czczonej jako Gospodyni Babimojska. Oprócz Mszy św., dla zainteresowanych pań i dziewcząt, które wcześniej potwierdzą swój udział, przewidziane jest też spotkanie z panią Moniką Gajdą, pedagogiem i terapeutką, na temat roli kobiety w Kościele. Szczegóły programu i wskazania dotyczące zapisów znajdują się na plakatach oraz na stronie internetowej babimojskiego sanktuarium.

Wszystkim diecezjanom, a zwłaszcza pielgrzymom, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Zielona Góra, 9 listopada 2021 r.

Znak: B2-14/21

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content