poniedziałek , 20 maja 2024

Konsekracja ołtarza w Rzepinie

Bp Tadeusz Lityński 22 września konsekrował nowy ołtarz w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie.

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Biskup w homilii przypomniał, dlaczego ołtarz w świątyni katolickiej jest tak ważny i zajmuje centralne miejsce. – Wokół niego gromadzi się Lud  Boży podczas sprawowanie Eucharystii – mówił biskup i dodał: – Ołtarz chrześcijański jest lek samego Chrystusa obecnego pośród swoich wiernych.

Kaznodzieja podkreślił, że świat dziś bardzo mocno potrzebuje świadectwa miłości. – Nie nauczycieli, ale uczniów, którzy swoim życiem ukazują, jaką przemieniającą potęgę ma w sobie moc Bożej miłości. Jezus jest ciągle z nami, ze wspólnotą pielgrzymującego Kościoła, ciągle karmienia na swoim Ciałem, abyśmy i my stawali się duchowym tabernakulum. Abyśmy tej miłości nie zamykali w murach świątyni, ale z nią wkraczali w naszą codzienność do naszych rodzin, miejsc pracy i nauki. Do tych wszystko ludzi wśród których Nóg nas potrzebuje – zauważył biskup.

– Niech ta świątynia z jej pięknem artystycznym i duchowym bogactwem buduje silną wieź z Bogiem wszystkich, którzy tu przybywają i będą przybywać w przyszłości – dodał na zakończenie.

Od 32 lat proboszczem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie jest ks. kan. Stanisław Wencel.

Ołtarz główny i ołtarze boczne, które poświęcił bp Tadeusz Lityński wykonał Stefan Andrzej Deja z radomskiego Studia Wystroju Wnętrz Sakralnych w Zakresie Twórczości i Rękodzieła Artystycznego „ARTSakra”.

Ołtarz to wielopoziomowym tryptyk w stylu neogotyckim. W centralnej części przedstawiony jest wizerunek Pana Jezusa z otwartym sercem. Powyżej widać wizerunek Boga Ojca wykonany w płaskorzeźbie polichromowanej i złoconej u podstaw którego umieszczony jest Duch Święty w postaci rzeźby.

Na skrzydłach ołtarza umieszczone są postacie Ewangelistów: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana w formie rzeźby.

Ołtarz, który ma ponad 11 metrów wysokości powstał dzięki ofiarności parafian i wsparciu miasta.

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content