Nauczycielski opłatek w Gorzowie

– Misją nauczyciela jest misja pielęgnowania mądrości, ale też odbijania tej Bożej mądrości w sobie przez słowo, gest, myśl i działalność – podkreślił bp Tadeusz Lityński.

Spotkanie, które odbyło się 10 stycznia rozpoczęło się od Mszy św. w intencji nauczycieli, pracowników i przyjaciół lubuskiej oświaty w kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.  – Każdy z nas jest dzieckiem Bożym. I potrzebujemy nie tylko przyjąć Słowo Boże, ale także tym Słowem żyć – mówił na początku homilii bp  Tadeusz Lityński.

– Misją nauczyciela jest misją pielęgnowania mądrości, ale też odbijania tej Bożej mądrości w sobie przez słowo, gest, myśl i działalność – kontynuował.

Bóg oczekuje od nas świadectwa. Abyśmy byli tymi, którzy mają wpływ na szlachetną przemianę człowieka. – Praca nauczyciela, wychowawcy, pedagoga ma życiu młodego człowieka nadawać bardzo konkretny sens, kształtować w nim piękno i inspirować do poszukiwania prawdy. To jest niezwykle ważna misja każdego nauczyciela – zauważył bp Lityński.

Gorzowskim Duszpasterstwem Nauczycieli opiekuje się ks. Bartłomiej Rybacki. – Nauczycielom i pracownikom lubuskiej oświaty życzę, aby w Nowym Roku potrafili odnajdywać nowe metody dotarcia do dzieci i młodzieży. Tak jak gwiazda betlejemska doprowadziła pasterzy i mędrców do Jezusa, niech i Wasza praca doprowadza młodych do umiłowania mądrości – powiedział ks. Rybacki.

– I za papieżem Benedyktem XVI pragnę powtórzyć: „Kościół dziękuje Wam nie tylko za to kim jesteście, ale przede wszystkim za to, co robicie”. Dziękujemy za to, drodzy Nauczyciele, co robicie dla dobra młodego pokolenia – dodaje.

W spotkaniu wziął udział także ks. Krzysztof Hołowczak – diecezjalny duszpasterz nauczycieli i dyrektor Centrum Edukacyjnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content