Niedziela św. Franciszka

Niedziela św. Franciszka (4 października) to ogólnopolskie święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, organizowane już po raz trzeci przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska. Również parafie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zostały zaproszone do włączenia się w jego obchody poprzez modlitwę oraz działania proekologiczne w ramach programu Zielone Parafie. 

Parafie otrzymały materiały informacyjne i pomoce duszpasterskie związane z Niedzielą św. Franciszka. Pośród proponowanych im działań są: modlitwa o powstrzymanie suszy i powodzi, zainstalowanie przy kościele urządzenia monitorującego jakość powietrza (organizatorzy akcji oferują pomoc w jego zdobyciu), przygotowanie punktu z materiałami edukacyjnymi, zainstalowanie zbiornika na deszczówkę, propagowanie informacji na temat oszczędzania wody. Decyzję o podjęciu konkretnych form zaangażowania parafii w Niedzielę św. Franciszka pozostawiono proboszczom.

Do „ekologicznego nawrócenia” wzywał wiernych już św. Jan Paweł II, który ponadto ustanowił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologii i ekologów. Uroczystość św. Franciszka i wieńczony przez nią Czas dla Stworzenia – wspierany przez Stolicę Apostolską okres modlitw i troski o świat stworzony przez Boga – są również niezwykle ważne dla Ojca Świętego Franciszka, który w ubiegłym roku osobiście włączył się w ich obchody sadząc drzewo w Ogrodach Watykańskich. Także Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki z okazji majowych obchodów 5. rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato si’ podkreślił: „Nawrócenie ekologiczne winno budzić w nas szczerą troskę o świat, który jest darem otrzymanym dzięki miłości Ojca.
Trzeba więc, abyśmy stali się nie tylko obrońcami środowiska naturalnego, ale obrońcami dzieła Bożego, które zostało nam powierzone”. Więcej informacji o inicjatywie na stronie www.zieloneparafie.pl oraz na profilu www.facebook.com/katolicydlasrodowiska.

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content