niedziela , 11 kwietnia 2021

Niedziela św. Franciszka

Niedziela św. Franciszka (4 października) to ogólnopolskie święto chrześcijańskiej ekologii integralnej, organizowane już po raz trzeci przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska. Również parafie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zostały zaproszone do włączenia się w jego obchody poprzez modlitwę oraz działania proekologiczne w ramach programu Zielone Parafie. 

Parafie otrzymały materiały informacyjne i pomoce duszpasterskie związane z Niedzielą św. Franciszka. Pośród proponowanych im działań są: modlitwa o powstrzymanie suszy i powodzi, zainstalowanie przy kościele urządzenia monitorującego jakość powietrza (organizatorzy akcji oferują pomoc w jego zdobyciu), przygotowanie punktu z materiałami edukacyjnymi, zainstalowanie zbiornika na deszczówkę, propagowanie informacji na temat oszczędzania wody. Decyzję o podjęciu konkretnych form zaangażowania parafii w Niedzielę św. Franciszka pozostawiono proboszczom.

Do „ekologicznego nawrócenia” wzywał wiernych już św. Jan Paweł II, który ponadto ustanowił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologii i ekologów. Uroczystość św. Franciszka i wieńczony przez nią Czas dla Stworzenia – wspierany przez Stolicę Apostolską okres modlitw i troski o świat stworzony przez Boga – są również niezwykle ważne dla Ojca Świętego Franciszka, który w ubiegłym roku osobiście włączył się w ich obchody sadząc drzewo w Ogrodach Watykańskich. Także Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki z okazji majowych obchodów 5. rocznicy ogłoszenia encykliki Laudato si’ podkreślił: „Nawrócenie ekologiczne winno budzić w nas szczerą troskę o świat, który jest darem otrzymanym dzięki miłości Ojca.
Trzeba więc, abyśmy stali się nie tylko obrońcami środowiska naturalnego, ale obrońcami dzieła Bożego, które zostało nam powierzone”. Więcej informacji o inicjatywie na stronie www.zieloneparafie.pl oraz na profilu www.facebook.com/katolicydlasrodowiska.

Sprawdź także

Zmarł ks. kan. Aleksander Walkowiak

W poniedziałek 5 kwietnia 2021 r. w szpitalu w Legnicy, w 88. roku życia i …