Obraz św. Józefa w Gubinie

Obraz z sanktuarium w Kaliszu dotarł dziś do ósmej wspólnoty naszej diecezji. 15 marca przywitano go w parafii pw. MB Fatimskiej w Gubinie.

Jak zauważa miejscowy proboszcz św. Józef jest na pewno patronem do odkrycia. – Szczególnie w tym obrazie jest mocny bo pokazuje, że ostatni będą pierwszym. Jest tu Maryja i Jezus w centrum, a jednak jest to obraz św. Józefa bo on jest głową Świętej Rodziny. On nas tej pokory będzie nas uczył tej pokory bo oprócz mocy mężczyźni potrzebują też pokory. Pokorny mężczyzna to mocny mężczyzna – zauważa proboszcz ks. Grzegorz Cyran.

Potwierdza to Robert Solecki, który przyszedł na peregrynację z żoną Magdą i synem Jakubem. – Na pewno św. Józef może mężczyzn nauczyć pokory. On też swoim życiem pokazuje nam jasno i wyraźnie, że jeśli ślubujemy komuś miłość i i wierność małżeńską, to powinniśmy tego dochować i trwać do końca – zauważa pan Robert, a jego małżonka dodaje: – Św. Józef możne na pewno nauczyć współczesnych mężczyzn zdrowego podejścia do pracy, do pieniędzy, do wychowania i po prostu do życia.

Homilię w czasie Mszy św. i katechezę o męskiej duchowości wygłosił ks. Sebastian Kluwak.

Warto zauważyć, że papież Jan Paweł II wskazał na św. Józefa jak wzór i pomoc dla współczesnego człowieka. Podczas pielgrzymki w 1997 roku powiedział: „Potrzeba tego świadectwa oddania. Potrzeba go człowiekowi, często zagubionemu pośród fałszywych obietnic łatwego szczęścia. Potrzeba go w życiu rodzinnym, społecznym, kulturalnym, politycznym, aby wszyscy ludzie mogli w Synu Bożym odnaleźć źródło prawdziwej nadziei. Niech Święty Józef czczony w Kaliskim Sanktuarium stanie się dla nas wszystkich nauczycielem i duchowym przewodnikiem”.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content