Obraz św. Józefa w Zbąszynku

Kopia cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego wędrująca po diecezji zielonogórsko-gorzowskiej nawiedziła 6 kwietnia parafię pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku.

Eucharystii na rozpoczęcie peregrynacji przewodniczył ks. Radosław Gabrysz, dyrektor ekonomiczny Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Kult św. Józefa związany z nawiedzeniem cudownego obrazu jest wyjątkowym czasem łaski, jak podkreślali parafianie ze Zbąszynka, oraz mobilizuje do refleksji i stawiania pytań, m.in.: jaką rolę ma do odegrania mężczyzna we współczesnym świecie, czy w ogóle ma w sobie pewną doniosłość? Odpowiedzi na te pytania kaznodzieja poszukiwał w osobie św. Józefa.

– Z jednej strony mamy Adama, którego imię potwierdza, że rodzi się z ziemi i jest w nią zapatrzony. Koncentruje się na krótkiej mecie własnych planów i krótkowzrocznych strategii. Z drugiej strony mamy Józefa, którego imię przywołuje Boża łaskę – „niech Jahwe darzy”. Pokazuje na łaskę płynącą z nieba. Kogo wybieramy w naszej codzienności? Józefa pragnącego być podobnym do Boga, Ojca ludzkości? – pytał ks. Radosław Gabrysz.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content