Obraz św. Józefa w zielonogórskim areszcie

Trwa diecezjalna peregrynacja obrazu św. Józefa Kaliskiego. Wizerunek nie trafia jednak tylko do parafii, ale także do aresztów i więzień. Dziś przybył do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Wczoraj kopia obrazu z sanktuarium w Kaliszu była na Oddziale Zewnętrznym w Wałowicach k. Gubina, który podlega dyrektorowi Zakładu Karnego w Krzywańcu, a dziś obraz dotarł do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Kapelanem jest tutaj ks. Krzysztof Hojzer. – Jesteśmy dumni z tego, że obraz św. Józefa Kaliskiego znalazł się w tym szczególnym miejscu. Trafiają tu ludzie, którzy pogubili się i szukają swojej drogi. Św. Józef nie tylko pokazuje, jaką drogą iść, ale pokazuje, co zrobić, aby w codzienności życie człowieka było wypełnione dobrem – zauważa kapelan.

Przypomnijmy, że diecezjalna peregrynacja pod hasłem „Milczeć, walczyć, kochać. Ze św. Józefem w świecie męskich namiętności” trwa od 8 marca, a jej celem jest ożywienie duszpasterstwa mężczyzn, kształtowanie męskiej duchowości oraz budzenie powołań kapłańskich. Do tej pory obraz odwiedził 36 parafii.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content