Odwiedziny u brata Krystyna

– Naszym zadaniem jest promieniowanie miłością – podkreślił bp Tadeusz Lityński na spotkaniu z pracownikami Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

W Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, 19 stycznia, odbyło się spotkanie opłatkowe z bp Tadeuszem Lityńskim.

– Jestem dziś tutaj w wielką radością w tym czasie nowego roku, który jest mocno związany ze św. Bratem Albertem. On był nie tylko malarzem i artystą, ale był przede wszystkim człowiekiem, który oddał swoje życie bliźniemu. Całkowicie! Jesteśmy w takim miejscu, które na mapie diecezji promieniuje taką miłością wobec bliźniego – mówił bp Tadeusz Lityński.

Biskup odniósł się także do encykliki papieża Benedykta XVI „Deus caritas est”. – Miłość jest imieniem Boga (…) a my jesteśmy wszczepieni w Boga poprzez łaskę chrztu świętego i też naszym zadaniem jest promieniowanie miłością. Dlatego też dziękując za to dzieło miłości z minionym roku, na progu nowego roku proszę o dar miłości dla wszystkich, którzy zaangażowani są w dzieła stowarzyszenia – podkreślił pasterz diecezji.

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna powstało 23 listopada 1992 roku. Jego głównym celem jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim potrzebującym. Organizacja prowadzi w Gorzowie Wlkp. m.in. Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, Centrum Wychodzenia z Bezdomności, jadłodajnia dla ubogich, świetlice środowiskowe, a także Ośrodek Kolonijno Sportowo-Wypoczynkowy w miejscowości Długie k. Strzelec Krajeńskich.

Prezesem stowarzyszenia od początku jest Augustyn Wiernicki, a kapelanem – ks. Henryk Grządko.

Krzysztof Król
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content