Peregrynacja obrazu św. Józefa z Kalisza

W czwartek 7 marca rozpoczyna się w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej peregrynacja obrazu św. Józefa z narodowego sanktuarium w Kaliszu. Tego dnia delegacja diecezjalna uda się do Kalisza, gdzie podczas uroczystej mszy św. otrzyma kopię obrazu. Będzie on następnie wędrował po parafiach całej diecezji. Zakończenie peregrynacji wyznaczono na 31 maja w Rokitnie.

Celem peregrynacji jest ożywienie duszpasterstwa mężczyzn, kształtowanie męskiej duchowości oraz budzenie powołań kapłańskich. Peregrynacja przebiegnie pod hasłem „Milczeć, walczyć, kochać. Ze św. Józefem w świecie męskich namiętności”, a towarzyszyć jej będzie biblijne motto zaczerpnięte z psalmu 128: „Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywać owoc pracy rąk swoich, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie”. W ramach duchowego przygotowania we wszystkich parafiach diecezji od 26 lutego trwa nowenna do św. Józefa.

Uroczystości w Kaliszu będą miały następujący przebieg:

16.00 Zwiedzanie sanktuarium
17.00 Nabożeństwo do św. Józefa
17.30 Konferencja o rodzinie
18.00 Msza św. (przewodniczenie i homilia – bp Tadeusz Lityński)
19.15 Poczęstunek
20.00 Powrót

Pierwszą parafią, którą nawiedzi obraz św. Józefa, będzie głogowska parafia pw. Najśw. Maryi Panny Królowej Polski. Kalendarium peregrynacji przewiduje, że w każdym dekanacie obraz będzie gościł średnio w dwóch parafiach. Ponadto odwiedzi również niektóre szpitale, hospicja, zakłady karne na terenie diecezji.

Program nawiedzenia parafii:
17.45 Powitanie obrazu
18.00 Msza św. z homilią
19.00 Przerwa i poczęstunek
20.00-22.00 Milczeć, walczyć, kochać – blok ewangelizacyjno-modlitewny dla mężczyzn; równolegle (ale tylko w jednej, wybranej parafii każdego dekanatu będzie się odbywać dekanalna zbiórka ministrancka).
W nocy i następnego dnia można zorganizować czuwanie modlitewne w zależności od możliwości i potrzeb danej wspólnoty. Ogodz. 15.00 odmawia się Koronkę do Miłosierdzia Bożego i przekazuje obraz do kolejnej parafii.
W ramach bloku ewangelizacyjno-modlitewnego Milczeć, walczyć, kochać mężczyźni wysłuchają potrójnej katechezy o różnych aspektach męskiej duchowości: powołaniu do bycia mężem i ojcem, obowiązku pracy oraz wezwaniu do relacji z Bogiem. Każda część katechezy będzie poprzedzona krótkim filmem, zakończy się świadectwem wygłoszonym przez świeckiego mężczyznę i  modlitwą.
Cudowny obraz Świętej Rodziny znajdujący się w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu został namalowany przez nieznanego autora ok. 1673 r. Przedstawia on św. Józefa i Maryję prowadzących małego Jezusa. Nad tymi trzema postaciami unosi się w promieniach Duch Święty i wypowiada słowa: Idźcie do Józefa. Według tradycji początki obrazu sięgają 1670 r., kiedy za przyczyną św. Józefa nieuleczalnie chory mieszkaniec jednej z podkaliskich wsi został uzdrowiony. Jako wotum kazał namalować wizerunek Świętej Rodziny i umieścił go w kaliskiej kolegiacie. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 r.
ks. Andrzej Sapieha

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content