poniedziałek , 10 czerwca 2024

Spotkanie księży w Paradyżu

Synodalność to główny temat diecezjalnego spotkania duszpasterzy, które odbyło się 29 i 30 sierpnia w Paradyżu. Oprócz teorii była też praktyka.

Zgromadzeniu przewodniczy biskup diecezjalny Tadeusz Lityński. Gościem spotkania jest natomiast bp Piotr Jarecki, pomocniczy biskup archidiecezji warszawskiej.

W skierowanej do kapłanów konferencji ascetycznej i wykładzie podejmuje temat synodalności, podkreślając rolę wzajemnego słuchania w Kościele oraz zaangażowania i udziału całego Ludu Bożego w życiu i misji Kościoła. Po raz pierwszy w Dniach jako nowy biskup pomocniczy uczestniczy też bp Adrian Put.

Synodalność duszpasterze mogą praktykować podczas pracy w grupach. Zastanawiają się tu nad sposobami realizacji projektów zawartych w dokumencie przyjętym na czerwcowej sesji I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Omawiane są projekty diecezjalnych szkół: Szkoły Odnowy Wiary, Szkoły Katechetów Parafialnych, Szkoły Posług Liturgicznych i Szkoły Duchowości Biblijnej, a także model Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Synodalność to główny temat diecezjalnego spotkania duszpasterzy, które odbywa się 29 i 30 sierpnia w Paradyżu. Oprócz teorii jest tu też praktyka.

Zgromadzeniu przewodniczy biskup diecezjalny Tadeusz Lityński. Gościem spotkania jest natomiast bp Piotr Jarecki, pomocniczy biskup archidiecezji warszawskiej.

W skierowanej do kapłanów konferencji ascetycznej i wykładzie podejmuje temat synodalności, podkreślając rolę wzajemnego słuchania w Kościele oraz zaangażowania i udziału całego Ludu Bożego w życiu i misji Kościoła. Po raz pierwszy w Dniach jako nowy biskup pomocniczy uczestniczy też bp Adrian Put.

Synodalność duszpasterze mogą praktykować podczas pracy w grupach. Zastanawiają się tu nad sposobami realizacji projektów zawartych w dokumencie przyjętym na czerwcowej sesji I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Omawiane są projekty diecezjalnych szkół: Szkoły Odnowy Wiary, Szkoły Katechetów Parafialnych, Szkoły Posług Liturgicznych i Szkoły Duchowości Biblijnej, a także model Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Paradyskie Dni Duszpasterskie to spotkanie formacyjne kapłanów pracujących w naszej diecezji. Dni odbywają się dwa razy w roku.

Sprawdź także

Zmiany personalne w diecezji

Duchowni, którzy w okresie wakacyjnym zmieniają placówkę duszpasterską, we wtorek 28 maja br. odebrali dekrety …

Skip to content