Zmarł ks. kan. Józef Adamczak

W poniedziałek 25 czerwca 2018 r. w szpitalu w Nowej Soli swoją ziemską pielgrzymkę zakończył sp. ks. kan. Józef Adamczak, rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli.

Śp. ks. kan. Józef Adamczak urodził się 6 marca 1956 r. w Kargowej, w rodzinie Stanisława i Marii. Po ukończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Wolsztynie w 1975 r. rozpoczął studia w wyższym seminarium duchownym w Paradyżu. 17 maja 1981 r. w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Pracował jako wikariusz w Kożuchowie (1981-1983), Nowej Soli (par. św. Michała Arch., 1983-1988) i Gorzowie Wlkp. (par NMP Królowej Polski, 1988-1989). 25 sierpnia 1989 r. został proboszczem w Gądkowie Wielkim. Pełnił tę funkcję do 10 sierpnia 2004 r., kiedy powierzono mu urząd proboszcza w Przyborowie. 1 sierpnia 2013 r. ze względu na zły stan zdrowia został na własną prośbę zwolniony z urzędu proboszcza. Zamieszkał wówczas jako rezydent w parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli, gdzie w miarę posiadanych sił pomagał w duszpasterstwie. W roku 1998 otrzymał godność kanonika R.M.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. kan. Józefa Adamczak odbędą się według następującego porządku:

Środa 27 czerwca 2018 r.

godz. 20.00 – msza św. dla duchowieństwa Dekanatu Nowa Sól w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli

Czwartek 28 czerwca 2018 r.

godz. 9.00 – rozpoczęcie czuwania modlitewnego w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli

godz. 11.00 – msza św. pogrzebowa

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy pogrzebu przejadą na cmentarz w Otyniu, gdzie zostaną odprawione dalsze obrzędy pogrzebowe. Po pogrzebie Czcigodni Księża zaproszeni są na posiłek do restauracji „Korona” (ul. M. Konopnickiej).

Polecajmy zmarłego Kapłana Miłosierdziu Bożemu.

Ks. Andrzej Sapieha
Notariusz Kurii

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content