poniedziałek , 19 kwietnia 2021

Zmarł ks. kan. Marian Grażewicz

W środę, 4 kwietnia 2018 r., w hospicjum św. Brata Alberta w Żarach, w wieku 67 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. kan. Marian Grażewicz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.

Msza św. pożegnalna dla kapłanów z dekanatu Gubin zostanie odprawiona w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie w piątek, 6 kwietnia br., o godz. 20.00. Po niej czuwanie modlitewne do godz. 22.00.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem księdza biskupa odprawiona będzie w sobotę, 7 kwietnia br., o godz. 11.00, również w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie (od godz. 10.00 czuwanie modlitewne). Po jej zakończeniu nastąpi przejście i dalsze obrzędy pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Gubinie.

Ks. kan. Marian Grażewicz urodził się 2 lutego 1951 r. w Radziuńcach. W 1959 r. wraz z rodzicami opuścił ZSRR i zamieszkał w Olbrachtowie. W 1972 r. po ukończeniu Technikum Budowlanego w Żarach i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do seminarium duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty 30 kwietnia 1978 r.

Pracował jako wikariusz w Boczowie, Gaworzycach, Cybince, Sulęcinie i Strzelcach Krajeńskich. 26 września 1986 r. został mianowany proboszczem w Goraju. Następnie, od 1991 r. kierował parafią w Trzebiechowie, a w 2006 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.

Pełnił również funkcje wicedziekana Dekanatu Sulechów (2003-2006) oraz dziekana Dekanatu Gubin (2006-2011). 9 kwietnia 2009 r. otrzymał godność kanonika R.M.

Zmarłego kapłana polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Ks. Piotr Kubiak
Kanclerz Kurii

Sprawdź także

Wyjdźcie Mu na spotkanie

„Wyjść Bogu na spotkanie, to pozwolić, aby On nas spotkał” – powiedział bp Tadeusz Lityński …