niedziela , 23 czerwca 2024

Zmarł o. Zygmunt Sołek CSsR

We wtorek, 13 października 2020 r., zmarł w Głogowie o. Zygmunt Sołek CSsR. Przeżył lat 82, w Zgromadzeniu Redemptorystów 65, a w kapłaństwie 58 lat. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 17 października 2020 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym św. Klemensa w Głogowie. Pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa.

Śp. o. Zygmunt Sołek urodził się 9 marca 1938 roku w Słupcu (diecezja tarnowska) jako drugie dziecko Jana i Marii z d. Widelskiej. Ukończył szkołę podstawową w Słupcu. Następnie uczył się w liceum ogólnokształcącym w Tuchowie. Po ukończeniu IX klasy został przyjęty w 1954 r. do nowicjatu redemptorystów w Braniewie. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1955 r. Studia filozoficzne odbył w Toruniu, a następnie studiował teologię w Tuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 sierpnia 1962 r.

W 1963 r., przybył do Głogowa, gdzie podjął pracę w duszpasterstwie. W dniu 30 lipca 1965 r. został przeniesiony do Wrocławia w charakterze misjonarza, ale 8 lipca 1966 r. – głównie z powodów zdrowotnych – wrócił z powrotem do Głogowa jako duszpasterz. Był katechetą w szkołach podstawowych, prefektem młodzieży licealnej, a także duszpasterzem akademickim. W 1975 roku ukończył studia zaoczne na KUL, broniąc pracę magisterską z zakresu pedagogiki rodziny. W latach 1972-1984 był proboszczem parafii św. Klemensa w Głogowie. Jesienią 1984 r. wyjechał do RFN, w ramach pomocy personalnej prowincji monachijskiej. W latach 1987-1989 pracował we Wrocławiu, skąd na kilka miesięcy został oddelegowany do Paczkowa. W 1990 r. powrócił do Głogowa, gdzie przebywał aż do śmierci.

(oprac. na podstawie www.redemptor.pl)

Sprawdź także

Oferta studiów teologicznych i formacja do diakonatu stałego

1. Rekrutacja na dwuletnie teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli w Gorzowie Wlkp. Koszt studiów – …

Skip to content