Zmarł o. Zygmunt Sołek CSsR

We wtorek, 13 października 2020 r., zmarł w Głogowie o. Zygmunt Sołek CSsR. Przeżył lat 82, w Zgromadzeniu Redemptorystów 65, a w kapłaństwie 58 lat. Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 17 października 2020 r. o godz. 13.00 w kościele parafialnym św. Klemensa w Głogowie. Pół godziny wcześniej modlitwa różańcowa.

Śp. o. Zygmunt Sołek urodził się 9 marca 1938 roku w Słupcu (diecezja tarnowska) jako drugie dziecko Jana i Marii z d. Widelskiej. Ukończył szkołę podstawową w Słupcu. Następnie uczył się w liceum ogólnokształcącym w Tuchowie. Po ukończeniu IX klasy został przyjęty w 1954 r. do nowicjatu redemptorystów w Braniewie. Pierwsze śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1955 r. Studia filozoficzne odbył w Toruniu, a następnie studiował teologię w Tuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 1 sierpnia 1962 r.

W 1963 r., przybył do Głogowa, gdzie podjął pracę w duszpasterstwie. W dniu 30 lipca 1965 r. został przeniesiony do Wrocławia w charakterze misjonarza, ale 8 lipca 1966 r. – głównie z powodów zdrowotnych – wrócił z powrotem do Głogowa jako duszpasterz. Był katechetą w szkołach podstawowych, prefektem młodzieży licealnej, a także duszpasterzem akademickim. W 1975 roku ukończył studia zaoczne na KUL, broniąc pracę magisterską z zakresu pedagogiki rodziny. W latach 1972-1984 był proboszczem parafii św. Klemensa w Głogowie. Jesienią 1984 r. wyjechał do RFN, w ramach pomocy personalnej prowincji monachijskiej. W latach 1987-1989 pracował we Wrocławiu, skąd na kilka miesięcy został oddelegowany do Paczkowa. W 1990 r. powrócił do Głogowa, gdzie przebywał aż do śmierci.

(oprac. na podstawie www.redemptor.pl)

Sprawdź także

Słowo bp. Tadeusza Lityńskiego na Adwent

„Zewnętrznym znakiem naszego czuwania jest trwanie przy wieńcu adwentowym. Niech on będzie obecny nie tylko …