niedziela , 16 czerwca 2024

Kalendarium życia bpa Wilhelma Pluty

9 I 1910
– Wilhelm Pluta przychodzi na świat w Kochłowicach (dziś dzielnica Rudy Śląskiej) jako syn Piotra Pluty i Agnieszki Pluty, z domu Szewczyk

13 I 1910
– Chrzest św. w kościele pw. Świętej Trójcy w Kochłowicach

1 IV 1916
– Początek nauki w Szkole Ludowej nr 4 w Turzo-Kolonii (dziś Szkoła Podstawowa nr 21 im. Bpa Wilhelma Pluty w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach); uczęszczał do niej do 28 VI 1923 r.

IV 1920
– I Komunia św. z rąk ks. Ludwika Tunkla – proboszcza parafii w Kochłowicach

15 XI 1922
– Dodatkowy kurs dokształcający dla młodzieży pozaszkolnej w Szkole III w Kochłowicach – do 1 maja 1923 r.

1923
– Początek nauki w Gimnazjum Państwowym w Katowicach (obecnie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza); Wilhelm po zdaniu egzaminu wstępnego rozpoczął naukę od klasy II, a po roku, nadrabiając materiał klasy III, otrzymał promocję od razu do klasy IV

11 XI 1923
– Bierzmowanie z rąk bpa Augusta Hlonda w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Katowicach

2 V 1929
– Zakończenie nauki w gimnazjum egzaminem maturalnym

1929-34
– Studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego jako alumn Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie

24 VI 1934
– Święcenia kapłańskie z rąk bpa Teofila Bromboszcza w katedrze katowickiej

27 VI 1934
– Msza św. prymicyjna w kościele parafialnym w Kochłowicach

4 IX 1934
– Zostaje nauczycielem państwowego gimnazjum polskiego w Bielsku (dziś I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej); dodatkowo uczy w polskiej szkole wydziałowej męskiej, w publicznej szkole powszechnej w Bielsku

22 VI 1935
– Magisterium na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy „Nauka o Mądrości w Starym Testamencie”

8 IX 1939
– Mianowany wikariuszem rodzinnej parafii w Kochłowicach (po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski i rozpoczęciu II wojny światowej gimnazjum w Bielsku zostało zamknięte)

18 VI 1940
– Po aresztowaniu przez Gestapo proboszcza ks. Franciszka Szulca otrzymuje nominację na wikariusza substytuta parafii w Kochłowicach i przez pewien czas administruje parafią

9 IX 1940
– Nominacja na wikariusza parafii pw. św. Antoniego w Królewskiej Hucie (Chorzów)

7 VII 1942
– Nominacja na administratora parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach Rybnickich

19 XI 1942
– Zdaje egzamin proboszczowski na podstawie pracy Wie ist der durch can. 1020 und 1033 vorgeschriebene Brautunterricht zu gestalten, damit er den heutigen Zeitverhältnissen gerecht wird? (Jak należy zorganizować przepisane przez kanony 1020 i 1033 przygotowanie do małżeństwa, aby odpowiadało współczesnym realiom?)

17 V 1945
– Nominacja na administratora stacji duszpasterskiej św. Andrzeja Boboli w Nowej Wsi (Wirek, obecnie dzielnica Rudy Śląskiej); zostaje też nauczycielem Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Nowej Wsi

19 X 1946
– Nominacja na administratora parafii w Koszęcinie

25 VI 1947
– Otrzymuje tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie pracy „Badania nad Didache i ich wyniki do roku 1939”

6 X 1948
– Nominacja na administratora parafii pw. św. Mikołaja w Lublińcu; zostaje też dziekanem dekanatu lublinieckiego

VI 1951
– Przedstawia do recenzji na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego rozprawę habilitacyjną z teologii pastoralnej „Przygotowanie młodzieży do małżeństwa i rodziny jako zadanie duszpasterskie (Nauka przedślubna i kursy przedmałżeńskie)”; habilitacji nie otrzymuje

14 VIII 1951
– Nominacja na rektora studium pastoralnego dla księży neoprezbiterów w Załężu, zainaugurowanego 17 IX 1951 r. (studium istniało do VI 1955 r.)

10 IX 1951
– Nominacja na administratora parafii pw. św. Józefa w Załężu (dzielnica Katowic)

1 I 1956
– Nominacja na proboszcza parafii w Załężu dekretem papieża Piusa XII

26 VI 1958
– Rada Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jednogłośnie uchwala nominację ks. Pluty na katedrę teologii pastoralnej ogólnej

 

*   *   *

 

4 VII 1958
– Papież Pius XII mianuje ks. Wilhelma Plutę na biskupa, który w randze wikariusza generalnego Prymasa Polski ma zarządzać duchowieństwem i wiernymi regionu gorzowskiego obejmującego 1/7 terytorium Polski; nowy biskup otrzymuje stolicę tytularną Leptis Magna

7 VIII 1958
– Ks. Wilhelm Pluta przyjmuje nominację papieską z rąk Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

6 IX 1958
– Wyjazd z Katowic-Załęża do Gorzowa Wlkp.; po drodze biskup nominat wstępuje do sanktuarium maryjnego w Piekarach Śląskich i do sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie; owacyjnie powitany w katedrze gorzowskiej

7 IX 1958
– Konsekracja biskupia w katedrze gorzowskiej; konsekratorami są Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, bp Bolesław Kominek i bp Herbert Bednorz

10 IX 1958
– Nominacja na członka Komisji Duszpasterskiej Episkopatu

20 XII 1958
– Pierwsze święcenia kapłańskie udzielone w Gorzowie przez bpa Plutę 41 diakonom z seminarium w Paradyżu

28 VI 1959
– Obchody 25-lecia święceń kapłańskich w Gorzowie; trzy dni wcześniej jubileusz obchodzony był w Seminarium Duchownym w Paradyżu

9 IX 1962
– Konsekracja kościoła katedralnego w Gorzowie

9 XI 1962
– Wyjazd do Rzymu na I sesję Soboru Watykańskiego II

5 XII 1962
– Pierwsze przemówienie w auli soborowej – głos we wstępnej dyskusji nad schematem „O Kościele”

8 VII 1963
– Władze komunistyczne w Szczecinie wszczynają przeciw bpowi Plucie postępowanie w sprawie „szkodliwej dla państwa działalności”, ponieważ rzekomo „szkalował organy administracji państwowej i przedstawiał w fałszywym świetle stosunki między organami państwowymi a Kościołem w Polsce”

11 IX 1964
– Wyjazd do Rzymu na III sesję Soboru Watykańskiego II

1965-70
– Bp Pluta jest przewodniczącym nowo utworzonej podkomisji, a potem Komisji Małżeństwa i Rodziny w ramach Konferencji Episkopatu Polski

6 XI 1966
– Uroczystości Millennium Chrztu Polski przy katedrze gorzowskiej z udziałem Episkopatu Polski

25 V 1967
– Dekret Stolicy Apostolskiej mianujący bp Plutę administratorem apostolskim ad nutum Sanctae Sedis na terytorium dotychczas przez niego zarządzanym

X 1968
– Pierwsza wizyta w Rzymie ad limina Apostolorum

4 V 1970
– Wystąpienie bpa Pluty we Wrocławiu w trakcie obchodów 25-lecia przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, w którym wzywał do starań o podział administracyjny ogromnego gorzowskiego terytorium kościelnego na trzy diecezje

23-24 VI 1971
– Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

28 VI 1972
– Papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae coetus dokonuje uregulowania organizacji Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski; powstaje diecezja gorzowska, której pierwszym biskupem diecezjalnym zostaje bp Wilhelm Pluta

3 IX 1972
– Ingres do katedry gorzowskiej

10 IX 1978
– Obchody XX rocznicy sakry biskupiej w sanktuarium w Rokitnie

22 X 1978
– Udział w inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II

IX-X 1980
– Udział w obradach V Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego zadaniom rodziny w Kościele i w świecie

5 IX 1983
– Poświęcenie nowego domu rekolekcyjnego w Rokitnie w ramach obchodów XXV rocznicy sakry biskupiej

24 VI 1984
– Obchody 50-lecia święceń kapłańskich w Gorzowie

15 III 1985
– Ostatnia audiencja prywatna u Ojca Świętego Jana Pawła II

22 I 1986
– Bp Wilhelm Pluta ginie w wypadku samochodowym w Przetocznicy na trasie Skąpe – Sycowice, w drodze z Gorzowa Wlkp. do Gubina na spotkanie z kapłanami

27 I 1986
– Na zakończenie pięciodniowych obrzędów żałobnych ciało zmarłego biskupa Wilhelma Pluty zostaje złożone w kruchcie katedry gorzowskiej

 

*   *   *

 

2 VI 1997
– Jan Paweł II w homilii w Gorzowie Wlkp. mówi: „Biskupie Wilhelmie, dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła na tych ziemiach. (tu nastąpiły brawa) Za twój trud, odwagę i mądrość, za twoją wielką pobożność. Dziękuję ci za to, co uczyniłeś dla Kościoła w naszej Ojczyźnie.” Papież nawiedza grób bpa Pluty w katedrze.

XII 2000
– Bp Wilhelm Pluta zostaje Lubuszaninem XX wieku

22 I 2001
– Odsłonięcie i poświęcenie pomnika bpa Wilhelma Pluty przy katedrze w Gorzowie Wlkp.

21 I 2002
– Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty na poziomie diecezjalnym

21 XII 2009
– Sejmik Województwa Lubuskiego ustanawia rok 2010 Rokiem Biskupa Wilhelma Pluty

4 XI 2010
– Rada Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza bpa Wilhelma Plutę patronem Gorzowa

19 III 2013
– Dekretem bpa Stefana Regmunta w domu biskupim w Gorzowie Wlkp. zostaje powołany do istnienia Instytut Biskupa Wilhelma Pluty

9 IX 2015
– Zakończenie dochodzenia diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego

 

Opracował ks. Dariusz Gronowski

Skip to content