niedziela , 16 czerwca 2024

Książki bpa Wilhelma Pluty

W trosce o życie wewnętrzne. Powiązanie z teologią, Poznań 1980 [wyd. I], Gorzów Wlkp. 1982 [wyd. II].

W trosce o życie wewnętrzne. O dojrzałość ludzko-chrześcijańską osób w służbie apostolskiej i duszpasterskiej Kościoła św., Gorzów Wlkp. 1984.

Aby wszyscy byli jedno. Listy pasterskie, red. bp Paweł Socha, ks. Stanisław Raba, Opole 1985.

O życiu Bożym w człowieku, red. ks. Stanisław Raba, Opole 1985.

Ascetyka dla świeckich, red. ks. Henryk Grządko, Gorzów Wlkp. 2009. (Jest to przedruk cz. II książki O życiu Bożym w człowieku.)

Vademecum współpracy ludu Bożego i duszpasterza, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Zielona Góra 2009.

Rozporządzenia Duszpasterskie, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Zielona Góra 2010.

Aneksy do Rozporządzeń Duszpasterskich, red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Zielona Góra 2010.

Skip to content