Obraz św. Józefa w Gorzowie w parafii św. Wojciecha

Obraz św. Józefa Kaliskiego 14 maja trafił do parafii pw. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. Wizerunek nawiedził także Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, które prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.

Tego dnia misjonarzem peregrynacji był ks. Henryk Grządko, który jest diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości. – Chcę dziś pokazać, dlaczego wzór św. Józefa jest wciąż aktualny i zachęcić wszystkich do tego, aby uciekać się do niego i wypraszać za jego przyczyną łaski – mówił ks. Grządko.

– Warto go naśladować w wielu rzeczach, na pewno w tym, aby rozwijać modlitwę. A także, tak jak on zabiegać o dojrzałą miłość, aby w naszych rodzinach było jej więcej. I przede wszystkim, ta jak św. Józef, strzec Pana Jezusa w naszym życiu i nie dać Go sobie zabrać – dodał.

Przypomnijmy, że obraz św. św. Józefa z sanktuarium w Kaliszu został namalowany ok. 1673 roku przez nieznanego autora. Namalowany na dużym płótnie wizerunek przedstawia św. Józefa i Maryję prowadzących małego Jezusa. Scena ta przedstawia prawdopodobnie powrót dwunastoletniego Jezusa do domu, pod odnalezieniu Go przez Rodziców w świątyni. Nad trzema postaciami unosi się w promieniach Duch Święty i wypowiada słowa: „Idźcie do Józefa”.

Według tradycji początki obrazu sięgają 1670 roku, kiedy za przyczyną św. Józefa nieuleczalnie chory mieszkaniec jednej z podkaliskich wsi został uzdrowiony. Jako wotum kazał namalować wizerunek Świętej Rodziny i umieścił go w kaliskiej kolegiacie .

Obraz został ukoronowany koronami papieskimi 15 maja 1796 roku.

Krzysztof Król
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Święcenia diakonów

W najbliższą sobotę 18 maja  podczas mszy św. odprawianej o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. …

Skip to content