Zielonogórska kampania społeczna „Pijany kierowca-nie reagujesz, akceptujesz!”

Bp Tadeusz Lityński objął swoim honorowym patronatem kampanię społeczną, którą w dniach od 2 do 31 sierpnia 2021 r. prowadzi Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”. Celem kampanii jest zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zatrzymania obywatelskiego.

Kampania otrzymała również honorowe patronaty Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronat medialny objęło Radio Index.

W ramach kampanii przygotowano wystawę plenerową, którą można oglądać na zielonogórskim deptaku. Akademickie Radio Index wyemituje spot, a w wiatach przystankowych MZK zostały wyeksponowane plakaty promujące akcję. Do działań kampanijnych włączyła się Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze”.

Sprawdź także

Komunikat z okazji Jubileuszu 50-lecia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Kiedy tu patrzę na to wielkie zgromadzenie Ludu Bożego diecezji gorzowskiej, przypominają mi się czasy …

Skip to content