Obraz św. Józefa w Otyniu

Józef potomek Abrahama żyjąc dla Jezusa i Maryi pozwala odkryć sens wartościowego życia. A dla kogo ja dzisiaj żyję? – pytał w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju ks. Tomasz Matyjaszczyk.

Z Kożuchowa kopia cudownego obrazu Józefa Kaliskiego przyjechała 11 kwietnia do parafii pw. Podwyższania Krzyża Świętego w Otyniu, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Ks. Zbigniew Tartak, proboszcz wspólnie z wiernymi przywitał Opiekuna Zbawiciela i Świętej Rodziny, prosząc jednocześnie o łaskę zapatrzenia się w serce św. Józefa, potrafiące milczeć i kochać, a przede wszystkim wypełniać wolę Bożą.

Misjonarzem towarzyszącym peregrynacji w Otyniu był ks. Tomasz Matyjaszczyk. Nawiązując do postawy wiary Abrahama oraz konkretnego życia św. Józefa misjonarz pytał: „Dla kogo dzisiaj żyjemy?” i zachęcał do modlitwy, aby Bóg pomagał odkrywać, że w relacji z Nim odnajdziemy wartość życia, którą potem można dzielić się z innymi.

– Pan Jezus odwołuje się do wiary ludzi, z którymi rozmawia. Odwołuje się do obietnic danych Abrahamowi. Chrystus najprawdopodobniej znał te obietnice od tego, który jest dzisiaj głównym zwornikiem naszego spotkania, czyli od św. Józefa. Rolą ojca rodziny było przekazać synowi obraz Boga, przedstawić obietnice, jakie Bóg złożył i przekazać zaproszenie do przymierza, które przez wieki coraz bardziej się dookreśla. Bóg, który przez wieki nieustannie pokazuje, że jest miłością, gotowym błogosławić i troszczyć się o człowieka – mówił ks. Matyjaszczyk.

W Ewangelii nie znajdziemy słów św. Józefa. Patrząc jednak uważnie na życie Jezusa, możemy wiele przypuszczać o św. Józefie. Bo przecież Jezus dokładnie obserwował i słuchał swojego ojca – opiekuna.

Ks. Marcin Siewruk
„Gość Zielonogórsko-Gorzowski”

Materiał na stronie „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”zgg.gosc.pl 

Gość Niedzielny

Sprawdź także

Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia, wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą …

Skip to content