poniedziałek , 29 maja 2023

Wiadomości

listopad, 2015

  • 23 listopada

    Biskup Tadeusz Lityński promowany na Urząd Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego

    Nuncjatura Apostolska w Polsce N. 6170/15 KOMUNIKAT Ojciec Święty Franciszek: 1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Regmunta z posługi biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 2. Mianował biskupem zielonogórsko-gorzowskim dotychczasowego biskupa pomocniczego tej diecezji Tadeusza Lityńskiego. Warszawa, 23 listopada 2015 roku. +Celestino Migliore Nuncjusz …

  • 21 listopada

    NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE – List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

    NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski Drodzy Siostry i Bracia! W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. …

Skip to content